Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

24/11/2020

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Năm 2020, là một năm khó khăn đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng: Do thụ lý mới về giá trị của đơn vị tăng cao và ảnh hưởng của dịch Covid – 19 (có thời điểm việc tổ chức thi hành án bị gián đoạn do thực hiện giản cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh)... Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Chị Cục và sự nỗ lực, vươn lên của toàn thể công chức, Chấp hành viên nên kết thúc năm công tác đơn vị đã hoàn thành vượt mức 2/2 chỉ tiêu cơ bản về Thi hành án dân sự như: Tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 86% (so với chỉ tiêu Cục giao vượt 3,5%), về tiền đạt 44,4% (so với chỉ tiêu Cục giao vượt 6,4%). Qua đó, đóng góp một phần tích cực vào kết quả chung của toàn tỉnh và góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
Năm 2021, lãnh đạo Chi cục nhận định sẽ tiếp tục là một năm có nhiều thách thức đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đồng Hới, do tình hình dịch Covid – 19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; điều kiện kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn vì thiệt hại nặng nề trong đợt lũ, lụt lịch sử tháng 10 vừa qua sẽ làm phát sinh nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng, tranh chấp dân sự với giá trị phải thi hành lớn và hết sức phức tạp làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả công tác thi hành án dân sự.
 
Từ những nhận định trên, ngày 12/11/2020 lãnh đạo Chi cục đã ban hành Công văn số 1497/CCTHADS về việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Theo đó,  đơn vị đã xác định 06 nhiệm vụ chung và 05 nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; phấn đấu đạt  vượt chỉ tiêu thi hành án về việc, về tiền được giao; ra quyết định thi hành đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn rà soát, lập phương án giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; tham mưu xử lý hiệu quả các vụ án lớn, phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; tập trung giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, kiện toàn về tổ chức, tăng cường giáo dục, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống văn minh đối với đội ngũ công chức và người lao động, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo, ngay từ đầu năm từng cá nhân trong đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, chủ động, kịp thời giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án; tổ chức giải quyết thi hành án hiệu quả những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ liên quan đến tín dụng, ngân hàng, những vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài được dư luận quan tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ngày 18/11/2020 Chi cục đã tiến hành kê biên, xử lý tài sản là tàu cá võ thép của ông Nguyễn Duy Hậu và bà Lại Thị Thảo tại địa bàn xã Bảo Ninh để thi hành khoản buộc ông Hậu, bà Thảo phải trả nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số tiền 16.870.439.436 đồng - Việc cưỡng chế đã thành công, đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 

(Chấp hành viên Chi cục Đồng Hới thực hiện kê biên tàu cá)

Với tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021) và  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới quyết tâm hoàn thành xuất sắc  các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
                                                                                              
                                                                                                           Hoàng Mạnh Linh
                                                                                          Chi cục THADS thành phố Đồng Hới

Các tin đã đưa ngày: