Sign In

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG BÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2017 - 2022

10/07/2017

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG BÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Chiều ngày 07/7/2017, Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Công Danh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Dư, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.  

Tại Đại hội các đoàn viên đã được nghe đồng chí Trần Ngọc Đáp – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục nhiệm kỳ 2012 – 2017 trình bày báo cáo tổng kết Công đoàn và kiểm điểm Ban chấp hành Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2017; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đã làm tốt công tác vận động công chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt việc tổ chức tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua trong từng giai đoạn trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của Ngành; góp phần tích cực cùng chuyên môn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn còn thường xuyên vận động công đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, tích cực vì cộng đồng như: tham gia hiến máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, đóng góp xây dựng Trường Sa, chung tay đồng hành vì người nghèo... 

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công đoàn, Đại hội đã thảo luận sôi nỗi với nhiều ý kiến phát biểu đóng góp vào nội dung dự thảo Báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm phát huy vị thế và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Dư thay mặt Cấp ủy, lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình ghi nhận những kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, đồng chí mong rằng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ trước và đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm kỳ 2017-2022 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị “Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Chính vì vậy nhiệm vụ và trách nhiệm của Công đoàn cũng rất lớn, đòi hỏi Công đoàn phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho công chức và người lao động nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động, … Đồng chí cũng yêu cầu Đại hội tập trung trí tuệ lựa chọn các đồng chí có đủ trình độ, năng lực, tiêu chuẩn bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới; sau Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn khóa mới cần đổi mới phương thức hoạt động và phát huy thế mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ qua để Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục ngày càng vững mạnh hơn.   

Sau một buổi làm việc tích cực và nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thịnh, Phó trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo;

2. Đồng chí Đinh Quang Thành, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Chấp hành viên sơ cấp thuộc phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án;

4. Đồng chí Trịnh Thị Bích Hà, Thư ký thi hành án thuộc phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo;

5. Đồng chí Đinh Phạm Văn Minh, thư ký thi hành án thuộc phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.

Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu 09 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên và biểu quyết (100%) thống nhất với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau đây là một số hình ảnh từ Đại hội:


                                                                                                             Quang Thành - TCCB

Các tin đã đưa ngày: