Sign In

Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn, nhiệm kỳ IX (2021 -2026) thành công tốt đẹp

30/12/2021

Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn,  nhiệm kỳ IX (2021 -2026) thành công tốt đẹp
Ngày 17 tháng 12 năm 2021, tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn đã diễn ra Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ IX (2021 -2026). Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Viết Cường - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ VIII (2016 - 2021), cùng 13 đại biểu đoàn viên công chức, người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn.
 
          Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Đắc Hưng – Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn. Về khách mời, có đồng chí Lê Thị Kim Hạnh – Nguyên Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn.

          Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ VIII (2016 - 2021), Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ đoàn viên công chức, người lao động đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ VIII (2016 2021) đề ra. Mọi hoạt động của Công đoàn luôn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình đoàn viên công chức, người lao. Công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực hưởng ứng cuộc vần động xây dựng người cán bộ công chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu"; Tích cực tham gia quản lý, vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công chức, người lao động. Công đoàn đã được cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo cơ quan đánh giá cao, xứng đáng với nềm tin yêu của cấp uỷ Đảng, chính quyền và của đoàn viên công chức, người lao động trong đơn vị.

          Báo cáo cũng đề ra phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ IX (2021 2026), nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; đổi mới nhận thức và hoạt động của công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đảm bảo vai trò đại diện và chăm lo, bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công chức, người lao động. Đại hội lần này, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 8 (2016-2021), rút ra những bài học kinh ngiệm, chỉ rõ tồn tại, yếu kém và đề ra phương hướng, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ đến, thông qua Đại hội, bầu BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 9 (2021-2026).

          Thay mặt Chi bộ, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Viết Cường – Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng gửi lời chúc mừng tới toàn thể Đại hội, đồng chí cũng cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất đã được Công đoàn trú trọng và làm tốt theo định hướng của cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo Chi cục đó là luôn quán triệt, động viên toàn thể đoàn viên công chức, người lao động tích cực thi đua và nâng cao vai trò trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch do ngành cấp trên giao trong những năm qua. Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống cùa ngành thi hành án dân sự, đồng chí cũng đề nghị BCH Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt chế độ, chính sách có liên quan; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

           Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Trương Đắc Hưng – Thị uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của đoàn viên công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ vừa qua, đã đóng góp rất lớn cho các hoạt động chung của phong trào công chức, người lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn thị xã. Ban Chấp hành Công đoàn đã bám sát Nghị quyết, phương hướng và tổ chức phát động các phong trào thi đua trong toàn thể đoàn viên công chức, người lao động đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bê cạnh đó, trong thời gian tới vẫn còn những khó khăn, thách thức như: Trong quá trình hội nhập, phát triển và toàn cầu hóa nền kinh tế quốc tế, đòi hỏi công chức, người lao động phải có trình độ tương xứng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế xã hội trên toàn tỉnh nói chung và thị xã Điện Bàn nói riêng, công tác tổ chức thi hành án dân sự cũng không thể tránh khỏi những tác động của dịch bệnh covid 19 đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Những thuận lợi, khó khăn nêu trên, đã và đang đặt ra cho Công đoàn trong nhiệm kỳ tới cần phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn, nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu cho Chi bộ; phối hợp và đề xuất Thủ trương cơ quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để công chức, người lao động nâng cao đời sống vật và tinh thần, an tâm công tác, góp phần xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

          Đại hội cũng đã tiến hành BCH Công đoàn nhiệm kỳ IX gồm có 03 đồng chí. Tại kỳ họp lần thứ I của BCH Công đoàn Chi cục thi hành án dân sự đã bầu đồng chí Phạm Văn Hữu – Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Lê Hùng Liêm – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ IX (2021-2026./

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: