Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC HỌP BÁO QUÝ II NĂM 2017

28/04/2017

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC HỌP BÁO QUÝ II NĂM 2017
Thực hiện Công văn số 3710/TCTHADS-VP của Tổng cục Thi hành án dân sự về triển khai thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ngày 10/4/2017, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi họp báo Quý II năm 2017 để thông tin về công tác thi hành án dân sự, hành chính quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS 14 huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, cùng đại diện Lãnh đạo và các phóng viên Báo, đài đóng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi trực báo, Cục trưởng Phan Tấn Nộ đã thông tin toàn bộ kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính quý II năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý III năm 2017, theo đó, Cục trưởng đã nhấn mạnh: Về kết quả tổ chức thi hành án dân sự, trong 06 tháng đầu năm 2017, các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi đã thụ lý và đưa ra thi hành  5.686 việc (tương ứng với số tiền là 739 tỷ 045 triệu 898 nghìn đồng), tăng 235 việc (tương ứng với 101 tỷ 546 triệu 715 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: số việc có điều kiện thi hành là: 4.455 việc (tương ứng với số tiền là 619 tỷ 665 triệu 338 nghìn đồng), số việc chưa có điều kiện thi hành là: 1.231 việc (tương ứng với số tiền là 119 tỷ 380 triệu 560 nghìn đồng), đã thi hành xong 2.141 việc (tương ứng với số tiền là 45 tỷ 464 triệu 505 nghìn đồng), đạt tỷ lệ 48% về việc, và 07% về tiền. Về kết quả đôn đốc, theo dõi và tổ chức thi hành án hành chính, đã thụ lý 18 việc thi hành phần án phí, hoàn trả tạm ứng án phí trong các bản án, quyết định về vụ án hành chính; kết quả đã tổ chức thi hành xong 16 việc, còn đang tổ chức thi hành 02 việc. Riêng về tình hình thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, trong 06 tháng đầu năm 2017, số việc phải thi hành là 219 việc, tương ứng với số tiền là 452 tỷ 829 triệu 769 ngàn đồng (chiếm 3,8% về việc và 61% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: đã thi hành được 19 việc, tăng 01 việc (05%) so với cùng kỳ năm 2016, thu được số tiền là 37 tỷ 180 triệu 896 ngàn đồng, tăng 35 tỷ 463 triệu 121 nghìn đồng (53%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt tỷ lệ 8,7 % về việc và 8,2% về tiền; Số còn phải thi hành là: 200 việc (415 tỷ 648 triệu 827 nghìn đồng). Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án, đến thời điểm hiên nay, các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 35 trường hợp (tăng 7 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, có 03 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án trước khi tổ chức cưỡng chế, có 32 trường hợp phải tổ chức cưỡng chế (tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, có 15 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành (vụ việc điển hình: cưỡng chế kê biên tài sản thế chấp để đảm bảo thi hành án vụ Công ty TNHH TM Hiệp Long tại Khu kinh tế Dung Quất với số tiền hơn 186 tỷ đồng do Chi cục THADS huyện Bình Sơn tổ chức thi hành). Về kết quả xử lý tài sản để bảo đảm thi hành án: tổng số việc đã áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án (kể cả trường hợp trong năm 2016 chưa bán đấu giá xong chuyển sang và mới phát sinh trong năm 2017)  là 207 việc tương ứng với số tiền 353 tỷ 560 triệu 936 ngàn đồng,  đã xử lý xong 68 việc, tương ứng với số tiền 22 tỷ 291 triệu 008 ngàn đồng, số chưa xử lý được là 139 việc tương ứng với số tiền là 331 tỷ 269 triệu 928 ngàn đồng (chiếm 3% về việc và 53% về tiền trong số có điều kiện thi hành, đang giải quyết). Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong thời gian đến, nhằm phấn đấu đến cuối năm, công tác thi hành án dân sự tại tỉnh Quảng Ngãi đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục THADS giao, Cục trưởng đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan THADS trong toàn tỉnh thực hiện, cụ thể như: Tổ chức thi hành đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng cục THADS giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong phân loại và tổ chức thi hành án; thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh cũng như Ban chỉ đạo THADS các huyện, thành phố nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, giải quyết các vụ án trọng điểm, phức tạp; Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trong đó chú trọng những Chi cục THADS còn hạn chế; tăng cường công chức cho các đơn vị có số lượng việc và tiền lớn để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chung của Ngành; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý công chức có hành vi sai phạm trong công tác này.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, Chi cục THADS huyện Bình Sơn (02 đơn vị có số lượng việc và tiền phải thụ lý thi hành lớn nhất trong số các Chi cục THADS) có ý kiến phát biểu làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án, dẫn đến kết quả tổ chức thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2017 đạt chưa cao, trong đó khó khăn lớn nhất là việc tổ chức thi hành án cho các tổ chức tín dụng ngân hàng, vì tài sản khi xử lý đã giảm giá trị rất nhiều so với giá trị được đảm bảo, đặc biệt tài sản đã áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, bán đấu giá và hạ giá rất nhiều lần nhưng vẫn chưa bán được... Bên cạnh đó, đại diện Lãnh đạo Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng có ý kiến giải đáp một số nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ngoài ra, các cơ quan, ban ngành tham gia buổi họp báo, đặc biệt là đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng có ý kiến phát biểu để làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắt trong công tác phối hợp liên ngành dẫn đến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa đạt hiệu quả cao và đề xuất một số giải pháp phối hợp thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong quý tiếp theo, nhằm phấn đấu đến cuối năm 2017 đạt chỉ tiêu nhiệm vụ do Tổng cục THADS giao và đạt chỉ tiêu từ hạng trung bình lên hạng khá theo như chỉ đạo của đồng chí Đặng Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Cục THADS tỉnh tại buổi làm việc đánh giá tình hình công tác năm 2016, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2017 trên đia bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi họp báo đại diện các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận những nổ lực và sự phối hợp của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi với các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh để thông tin, tuyên truyền công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đến người dân và góp ý trong các cuộc họp báo tới, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi nên mời nhiều cơ quan báo, đài hơn nữa để kịp thời thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là tình hình, kết quả tổ chức thi hành án đối với những vụ án có tính chất nổi cộm, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, để người dân hiểu, nắm rõ bản chất vụ việc để thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Kết thúc buổi họp báo, Cục trưởng Phan Tấn Nộ đã cảm ơn và ghi nhận những ý kiến góp ý của đại diện lãnh đạo của các cơ quan, ban ngành và các cơ quan báo đài, để trong đợt họp báo tới đạt hiệu quả cao hơn./.

                                                                                                                                 Phạm Huy Ân

Tác giả ảnh: Phi Tấn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: