Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

09/02/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
Thực hiện Quy chế phối hợp số 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS ngày 08/5/2015 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự; trên cơ sở thống nhất giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi; ngày 09/02/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa 02 ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
Tham dự buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, cùng sự hiện diện của Lãnh đạo 02 cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị cấp huyện trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 


Tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thông qua dự thảo Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác thi hành án dân sự; thành phần tham dự có ý kiến góp ý. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các thành phần tham dự và hoàn chỉnh toàn văn dự thảo Quy chế, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký ban hành Quy chế phối hợp giữa 02 ngành trong công tác thi hành án dân sự.

Quy chế phối hợp được ban hành gồm có 03 chương, 14 Điều quy định về: những quy định chung (quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích phối hợp, nguyên tắc phối hợp, phương thức phối hợp); nội dung phối hợp (quy định về phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự có liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội; phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự có liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội; trách nhiệm của bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc chỉ đạo hoạt động bảo hiểm xã hội trên địa bàn; trách nhiệm của Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành; thẩm quyền ký văn bản cung cấp, trao đổi thông tin và chỉ đạo hoạt động), tổ chức thực hiện (quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực hiện quy chế, hiệu lực thi hành).

Với việc ban hành và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác thi hành án dân sự, sẽ có tác động thúc đẩy hai ngành tăng cường sự phối hợp và thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động bảo hiểm xã hội trên địa bàn theo các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, đồng thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa 02 ngành về thi hành án dân sự trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn./.

                                                                                                                                                                                           Huy Ân
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: