Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

22/12/2016

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NĂM  2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017
Để đánh giá tình hình công tác năm 2016, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng với các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, trước đó, ngày 16/12/2016 Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017.
Quang cảnh Hội nghị

Năm 2016 trên cơ sở các chương trình, kế hoạch công tác và chỉ tiêu nhiệm vụ đã được Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao; Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác, tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và chủ động phân công Lãnh đạo Cục thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thực hiện. Bên cạnh đó, Cục trưởng cũng phân công cho từng lãnh đạo Cục phụ trách theo địa bàn, thường xuyên và trực tiếp đến tận cơ sở để nắm bắt tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo, tạo ra sự đột phá trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo nên hiệu quả công tác thi hành án dân sự năm 2016 tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã nâng lên rõ rệch, đạt chỉ tiêu nhiệm vụ mà Quốc Hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao, cụ thể: trong năm 2016, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thụ lý và đưa ra tổ chức thi hành 8.698 việc, tăng 1.826 việc so với năm 2015 (tỷ lệ tăng về việc là 27%), tương ứng với số tiền đã thụ lý là 768 tỷ 068 triệu 397 nghìn đồng, tăng 277 tỷ 769 triệu 557 ngàn đồng so với năm 2015 (tỷ lệ tăng về tiền là 204%). Trong đó, số việc có điều kiện thi hành là 7.408 việc (chiếm tỷ lệ 87%), tăng 1.572 việc so với năm 2015, tương ứng với số tiền có điều kiện thi hành là 559 tỷ 426 triệu 430 ngàn đồng (chiếm tỷ lệ 75%), tăng 238 tỷ 105 triệu 756 ngàn đồng so với năm 2015. Số việc chưa có điều kiện thi hành là 1.154 việc (chiếm tỷ lệ 13%), tương ứng với số tiền chưa có điều kiện thi hành là 182 tỷ 196 triệu 448 ngàn đồng (chiếm tỷ lệ 25%). Đã thi hành xong 5.762 việc, đạt tỷ lệ 78% (vượt chỉ tiêu được giao 05%), tương ứng với số tiền đã thi hành xong là 182 tỷ 678 triệu 741 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 33% (đạt chỉ tiêu được giao).

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả thi hành án dân sự năm 2016 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: kết quả công tác của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng còn ở mức trung bình trong toàn quốc, chưa có sự vượt bật so với tìm năng và nỗ lực, quyết liệt trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục trong năm 2016; số việc và tiền có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong chuyển sang kỳ sau vẫn còn lớn và tăng về giá trị; Kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng đạt hiệu quả còn rất thấp, tài sản kê biên đã hạ giá nhiều lần nhưng không bán được, trong khi đó người được thi hành án không nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, nhất là các vụ việc có giá trị thi hành án lớn có liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng... phần nào đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tổ chức thi hành án. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế tồn tại, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra một số nhiệm vụ trong tâm cần phải phấn đấu thực hiện trong năm 2017, bao gồm: Một là, tiếp tục tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS; Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường vụ Huyện uỷ, Thành uỷ và UBND các cấp trong công tác THADS trên địa bàn. Chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy, Ban chỉ đạo THADS và chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp trong thi hành án dân sự nhằm đẩy mạnh công tác thi hành ándân sự trên địa bàn; Hai là, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành; xử lý nghiêm công chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch vững mạnh; Ba là, nêu cao tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo cục, lãnh đạo các Chi cục, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo từng Chấp hành viên xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức thi hành án, xác định việc nào có điều kiện phải kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành dứt điểm, không để tồn đọng. Đối với việc thi hành án cho ngân hàng có vướng mắc thì vận dụng Quy chế phối hợp liên ngành để bàn biện pháp giải quyết, yêu cầu Ngân hàng có cơ chế miễn, giảm lãi, tích cực phối hợp với người phải thi hành án, người có tài sản thỏa thuận tìm biện pháp xử lý tài sản thế chấp để thi hành án; Bốn là, tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức, bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức các cơ quan THADS; Năm là, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay tại nơi phát sinh, đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo bức xúc kéo dài, vượt cấp, gây mất lòng tin trong nhân dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đương sự; Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS và thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục THADS. Chú trọng công tác tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót, thông báo để các đơn vị biết rút kinh nghiệm chung tránh để xảy ra sai sót tương tự; công tác kiểm tra phải bảo đảm phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đánh giá cao và biểu dương những nổ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và công chức ngành thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016, đã hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đạt 73% về việc (vượt 05% chỉ tiêu được giao) và 33% về tiền (đạt chỉ tiêu được giao); công tác thi hành án hành chính đạt 100%; thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên đối với cấp dưới; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cũng được thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả cao; công tác phối hợp với các cơ quan, đặc biệt là Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Công an đạt hiệu quả, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được Cục THADS tỉnh xác định tại báo cáo công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017, đặt biệt là trong năm 2016, Cục THADS tỉnh chỉ được Bộ Tư pháp đánh giá và xếp hạng C, tức là hạng trung bình. Vì vậy, đồng chí đã có ý kiến chỉ đạo, trong năm 2017 toàn ngành phải đặt chỉ tiêu THADS từ hạng C của toàn quốc lên hạng B (hạng khá); tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo; tăng cường  đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo và chấp hành viên nhằm tăng hiệu quả  thi hành án; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền trong công tác thi hành án; phân công, điều động chấp hành viên về các địa phương một cách phù hợp...

Đáp từ chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Cục trưởng Phan Tấn Nộ xin tiếp thu và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cảm ơn Lãnh đạo UBND tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác thi hành án dân sự của tỉnh nhà và hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Cục, công chức ngành thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ luôn nổ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2017, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh nhà./.
 
                                                                                                                                                 Minh Quân

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: