Sign In

Một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

17/06/2019

Ngày 14/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công viên trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. Để công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh biết, thực hiện, Trang TTĐT Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đăng tải toàn văn nội dung Thông tư số 03/2019/TT-BNV và các văn bản có liên quan.
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: