Sign In

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

15/05/2020

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NINH             LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025
Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh với phương châm đoàn kết dân chủ, phát huy truyền thống, đổi mới sáng tạo và phát triển.
Trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2015-2020 được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã lãnh đạo ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đạt được kết quả toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, cụ thể:
Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, chú trọng; việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh, thể hiện nội bộ đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, gắn liền với đổi mới phong cách, lề lối làm việc, đề cao vai trò của cán bộ chủ chốt. Thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không có biểu hiện sa sút về ý chí, tự diễn biến tự chuyển hóa, cán bộ đảng viên luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Kết quả Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Trong nhiệm kỳ đã giải quyết xong 34.444 việc, đạt tỷ lệ 95,24% và giải quyết được 1.540.467.244.000đ, đạt tỷ lệ 80,22%.
- Hàng năm tổ chức cơ sở đảng được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.
- Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh cũng nhận thấy còn một số hạn chế tồn tại, xác định rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ đó xây dựng báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới./.


Theo Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các tin đã đưa ngày: