Sign In

Kiểm tra tại Chi cục THADS thị xã Quảng Yên

08/06/2020

Kiểm tra tại Chi cục THADS thị xã Quảng Yên
          Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2020, Quyết định kiểm tra số 133/QĐ-CTHADS-KTr ngày 03/02/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh. Ngày 04/6/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Thị Bích Vân - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên (Chi cục Quảng Yên).
           Theo báo cáo của Chi cục Quảng Yên, 8 tháng năm 2020 Chi cục thụ lý tổng số: 742 việc với giá trị phải thi hành là: 92.320.963000đ. Trong đó, đã thi hành xong 393 việc/594  việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 66.16%. Số thi hành xong được 15.018.829.000đ/ 41.512.653đ có điều kiện, đạt tỉ lệ 36.18 %.
            Phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, đồng chí Vũ Thị Bích Vân ghi nhận những kết quả mà Chi cục Quảng Yên đã đạt được đồng thời yêu cầu Chi cục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, các tài liệu có liên quan để phục vụ việc kiểm tra của Đoàn.


Theo Phạm Thanh Tùng - phòng KT&GQKNTC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: