Sign In

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2020)

20/07/2020

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2020)
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2020), Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu, thăm hỏi với khách mời là toàn thể các cán bộ, công chức, nhân viên đã công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh đã nghỉ hưu hiện đang tham gia sinh hoạt trong Ban liên lạc hưu trí Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Trải qua 74 năm hình thành và phát triển Hệ thống Thi hành án dân sự nói chung và Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã từng bước lớn mạnh, khẳng định được vị trí, tầm quan trọng của mình trong hệ thống các cơ quan thực thi pháp luật. Từ một bộ phận thuộc cơ quan Tòa án nhân dân được chuyển sang thành của cơ quan do Chính phủ quản lý ( Pháp lệnh THADS năm 1993) và từng bước được tổ chức tập trung, thống nhất, theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương (Pháp lệnh THADS năm 2004). Năm 2008, lần đầu tiên một đạo luật về THADS được Quốc hội thông qua theo đó, hệ thống THADS đã được nâng lên một vị thế mới, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Cục THADS thuộc Bộ Tư pháp được nâng cấp lên Tổng cục THADS; THADS cấp tỉnh được nâng cấp lên Cục THADS trực thuộc Tổng cục THADS và THADS cấp huyện được nâng cấp lên Chi cục THADS trực thuộc Cục THADS cấp tỉnh. Cơ chế quản lý từ chỗ song trùng trực thuộc trước đó chuyển sang cơ chế quản lý tập trung, thống nhất, theo hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương.
Tiếp nối truyền thống, Hệ thống thi hành án dân sự đang tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới>
Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh phát huy tinh thần Đoàn kết- Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao góp phần giữ gìn ổn định, an ninh, an toàn để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
  
Chúc Thọ các đồng chí trong Ban liên lạc hưu trí 70 tuổi, 75 tuổi, 80 tuổi và trên 80 tuổi


 Lãnh đạo Cục nhận hoa chúc mừng ngày truyền thống của Ban Liên lạc hưu trí THADS

Thay mặt Ban lãnh đạo Cục, Đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng đã gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến các cán bộ hưu trí đã đến tham dự buổi gặp mặt, đồng thời 
động viên, khích lệ cán bộ công chức, người lao động đang công tác phấn đấu, vươn lên để viết tiếp những trang sử vẻ vang của Ngành./


Theo Văn Phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: