Sign In

Hội nghị giao ban công tác Qúy III , triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2020

08/07/2020

Hội nghị giao ban công tác Qúy III , triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2020
    Sáng ngày 01/7/2020 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị "Giao ban công tác Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2020" dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng. Tham dự hội nghị còn có các Phó Cục trưởng, lãnh đạo các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục.
 Hội nghị đã đánh giá được toàn bộ các mặt công tác trong 9 tháng vừa qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như :
 - Kết quả thi hành án về việc và về tiền đều đạt tỷ lệ thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể:
   + Về việc : Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 4.842 việc, đạt tỷ lệ 67,85%, thấp hơn 5,29% so với cùng kỳ năm 2019.
   + Về tiền:  Trong số tiền có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 158.527.995.000đ, đạt tỷ lệ 19,92%, thấp hơn 5,25% so với cùng kỳ năm 2019
 - Công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan trong công tác thi hành án dân sự còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn; có nơi, có lúc còn thiếu tính chủ động, chưa tích cực trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự địa phương trong công tác tuyên truyền, vân động, thuyết phục và chỉ đạo cưỡng chế những vụ án lớn, phức tạp.
- Trình độ năng lực chuyên môn của một bộ phận đội ngũ công chức (Chấp hành viên) còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm đối với công việc chưa cao.
 Đề khắc phục những tồn tại, hạn chế do nguyên nhân khách quan và chủ quan Cục trưởng yêu cầu các đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Cục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
- Tăng cường hướng về cơ sở, phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, chỉ đạo thi hành án các vụ việc có số tiền phải thi hành lớn, án trọng điểm, kinh tế, tham nhũng thu hồi tài sản cho Nhà nước, các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, Ngân hàng.., và các địa bàn có nhiều án lớn, phức tạp.
- Kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành đối với những trường hợp có điều kiện thi hành nhưng người phải thi hành án chây ỳ, trốn tránh không tự nguyện thi hành án
- Phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, tổ trưởng, khu trưởng và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nắm bắt tình hình tư tưởng, xác minh điều kiện thi hành án, hoàn cảnh kinh tế của đương sự và gia đình họ, để tiến hành biện pháp thi hành án phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể
- Chú trọng công tác kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ theo chỉ đạo của cấp trên; tăng cường đào tạo nguồn cán bộ kế cận, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đào tạo lý luận chính trị, quản lý... trong chương trình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành, của tỉnh; bảo đảm hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh ổn định, tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành...
- Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, viết, tin, bài, các hoạt động về thi hành án dân sự trên các phương truyền thông và trên Trang thông tin điện tử Cục, nhằm tuyên truyền sâu rộng công tác thi hành án dân sự.....
 Kết luận hội nghị đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng chúc toàn thể hội nghị sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được Tổng cục thi hành án dân sự - Bộ tư pháp giao trong thời gian tới.
 


Theo Văn Phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: