Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý I năm 2019

19/11/2018

Ngày 19/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I năm 2019. Tham dự Hội  nghị có các đồng chí là Lãnh đạo của Cục;Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị, đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, phương hướng nhiệm vụ Quý I năm 2019; báo cáo chuyên đề. Các báo cáo nêu rõ, năm 2018, là năm có tổng số việc thụ lý mới tăng 12% so với  năm 2017; các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng tài sản giảm giá nhiều lần nhưng không bán được tài sản và tài sản đã bán được nhưng chưa giao được tài sản; người phải thi hành án chủ yếu là các đối tượng đang chấp hành hình phạt tù, không có tài sản, thu nhập để thi hành án. Song do làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã bám sát, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Lãnh đạo Cục, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, năm 2018, toàn tỉnh đã thi hành án xong 7380việc, đạt tỷ lệ 82,63% ( vượt 10,63 % so với Bộ Tư pháp giao); giải quyết xong 236 tỷ 448 triệu 159 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 39,12% (vượt 7,12% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao).
          Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, tổ chức thi hành án năm 2018 tại các đơn vị và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề trọng tâm như: công tác tham mưu; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng, các vụ việc có số tiền phải thi hành lớn…; việc cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá, giao tài sản trúng đấu giá… để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.
       Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá thành tích, kết quả mà Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đạt được trong năm 2018, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân còn tồn tại. Sau khi phân tích, đánh giá hình, đồng chí Cục trưởng đã yêu cầu năm 2019, các đơn vị cần phải cố gắng và quyết liệt hơn nữa trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo hướng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong hoạt động thi hành án dân sự; đảm bảo công tác tiếp công dân, kiểm tra và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác văn phòng, góp phần phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của Cục, bảo đảm thông suốt, thống nhất trong toàn tỉnh, từ Cục đến các Chi cục.


Theo Hương Vân – Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: