Sign In

Sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022

20/04/2022

Sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Ngày 20/4/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung; nỗ lực thực hiện nhiệm vụ; phối hợp tốt, chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan, đặc biệt là các ngành trong khối Nội chính, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể của tỉnh và các địa phương trong tỉnh… qua đó, đã đạt những kết quả đáng khích lệ.


Theo thống kê, từ tháng 10/2021 đến hết tháng 3/2022, toàn ngành tiếp nhận giải quyết 5.608 việc (tương ứng trên 1.845 tỷ đồng). Số việc phải thi hành 5.599 việc (trên 1.811 tỷ đồng), trong đó, số có điều kiện thi hành 4.539 việc (trên 1.037 tỷ đồng). Đến nay, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã giải quyết thi hành xong 2.492 việc, tương ứng với trên 149 tỷ đồng (đạt 66,1% về việc và 35,2% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục giao). Các đơn vị đã tổ chức cưỡng chế đối với 33 trường hợp, trong đó có 8 cuộc cưỡng chế huy động lực lượng liên ngành. Tất cả các vụ việc tổ chức cưỡng chế thi hành án đều diễn ra an toàn, thành công.

Cùng với đó, công tác theo dõi thi hành án hành chính đạt kết quả tốt; công tác xét miễn giảm thi hành án, sửa chữa, đính chính giải thích bản án được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Các đơn vị tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự. Kết quả đạt được đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn trao đổi, đánh giá toàn diện kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm; tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để triển khai có hiệu quả.

Dự báo thời gian tới, số vụ việc tranh chấp về dân sự, kinh tế, kinh doanh thương mại ngày càng tăng về số lượng vụ việc, giá trị tài sản cũng như mức độ phức tạp; tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, tinh vi... sẽ gây không ít khó khăn cho công tác thi hành án dân sự. Trước tình hình đó, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: