Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

29/05/2018

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 35-HD/BTGHU ngày 06/3/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa và Kế hoạch số 08-KH/CB ngày 24/4/2018 của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa về tổ chức diễn đàn Chi bộ năm 2018. Ngày 17/5/2018, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được của tập thể và các cá nhân qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Tại Hội nghị  đã phân tích, làm rõ những nội dung về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm và phương châm hành động cho quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Nhật Việt, Bí thư chi bộ khẳng định: Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chi bộ triển khai nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; kết quả công tác, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian tới, Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, với những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ của Chi bộ, Đơn vị và mỗi cá nhân, thông qua đó, góp phần tích cực trong xây dựng chi bộ và đơn vị vững mạnh toàn diện mà trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án năm 2018.

Các tin đã đưa ngày: