Sign In

CHI CỤC THADS HUYỆN VĨNH LINH PHỐI HỢP VỚI CÔNG AN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

14/06/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Ddảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp chung của đất nước, cũng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Như chúng ta đã biết, công tác dân vận là vận động nhân dân góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, hướng tới mục tiêu đoàn kết dân tộc, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vận dụng lý thuyết của dân vận trong công tác Thi hành án dân sự chính là việc thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân, theo dõi, đôn đốc, giúp giải quyết những khó khăn, mâu thuẫn phát sinh. Dân vận khéo là làm cho các đương sự thấy quyền lợi, nghĩa vụ, thấy được lợi ích hài hòa, chính đáng, hợp pháp của mình để tự nguyện thực hiện.
Từ lời dạy của Bác và thực tiễn của cuộc sống xã hội, thời gian vừa qua Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh đã áp dụng, vận dụng và chú trọng nâng cao công tác dân vận, đưa nội dung này xuyên suốt vào hoạt động thực thi nhiệm vụ, kết quả đã giải quyết được một số vụ việc khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài; không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện xảy ra, giảm được thời gian, công sức, kinh phí và nhất là đảm bảo được ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương, tạo vị thế lĩnh vực ngành và cũng cố được niềm tin của dân.
Để làm được điều đó Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức thi hành án cần có tâm huyết với nghề nghiệp, luôn rèn dũa kỹ năng giao tiếp, tiếp dân, đối thoại linh động, mềm dẽo trong quá trình xử lý, giải quyết vụ việc. Mạnh dạn chủ động tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, các cuộc họp nội chính, đồng thời tranh thủ công tác phối hợp Thi hành án dân sự, các ý kiến quan điểm của các ban ngành liên quan, chính quyền địa phương cơ sở để từ đó làm tốt việc tuyên truyền, thuyết phục tự nguyện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân, tổ chức.
Từ những định hướng đó thời gian qua công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác dân vận giữa Chi cục Thi hành án dân sự và các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương được triển khai thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn đã góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, xây dựng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Các hoạt động phối hợp luôn có sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành và địa phương; nội dung, hình thức phối hợp được chú trọng và mang lại hiệu quả thiết thực.
Trong những số vụ việc phức tạp đã được tháo gỡ thì gần đây nhất Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh đã phối hợp với Công an, chính quyền, cấp ủy địa phương thực hiện công tác dân vận để giải quyết vụ việc phức tạp tại địa phương. Vụ việc tranh chấp đất đai giữa hai hộ liền kề đã kéo dài nhiều năm, từ dưới chính quyền địa phương không giải quyết được và Tòa án đã ra quyết định xét xử,  bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án làm đơn yêu cầu thi hành án người phải thi hành án giao trả diện tích đất. Vụ việc này từ các cấp đã có báo cáo là phức tạp, đương sự thuộc đối tượng chây ì và thách thức, đã giải quyết thời gian dài nhưng không có kết quả. Chấp hành viên họp bàn cưỡng chế với các cơ quan liên quan, tuy nhiên quan điểm, ý kiến chung là cùng phối hợp để giáo dục thuyết phục đương sự tự nguyện. Nắm bắt được tình hình như vậy, Lãnh đạo đơn vị, chấp hành viên đã phối hợp cùng Công an huyện, chính quyền, cấp ủy địa phương kết hợp được nhiều nguồn sức mạnh từ cơ sở để tác động đối với đương sự đi theo đúng hướng, đúng trọng tâm nênvụ việc đã đạt kết quả tốt, người được thi hành án tự nguyện rút đơn yêu cầu. UBND huyện và nội chính huyện yêu cầu báo cáo và cũng ghi nhận công tác dân vận của Chi cục và các cơ quan phối hợp và đề nghị tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này.
Phát huy kết quả đạt được, để tiếp tục phối hợp thực hiện công tác dân vận có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực,  Chi cục tiếp tục xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phối hợp tót nhất trong công tác dân vận trong thời gian tới. Và tiếp tục quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, của các cơ quan ban ngành trong phối hợp triển khai, thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.
Võ Thị Hồng Ly

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: