Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2021

21/10/2021

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2021
Được sự nhất trí của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện; để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, ngày 20/10/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022
Đồng chí Phạm Trọng Hổ - Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có mặt toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ: Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, một số công việc trong tổ chức thi hành án bị gián đoạn, sản xuất, kinh doanh, đời sông của nhân dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn; án thụ lý trong năm tăng cao cả việc và tiền so với năm 2020, tính chất phức tạp; chấp hành viên thiếu, số việc trên một chấp hành viên phụ trách rất lớn, nhưng với sự đoàn kết, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của tập thể công chức, người lao động trong đơn vị nên đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự, hành chính được giao. Tổ chức thi hành xong 331 việc/389 việc có điều kiện thi hành và 5.951.207.000 đồng/10.786.147.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ thi hành 85,1% về việc và 55,2% về tiền; vượt 1,6% về việc và 14,1% về tiền so với chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao. Một số loại việc quan trọng khác được quam tâm, chú trọng, tập trung chỉ đạo thi hành và thu được kết quả tích cực, chất lượng được nâng lên so với năm trước, án tín dụng ngân hàng thi hành xong 03 việc thu được số tiền là 2.614.138.000 đồng, đạt tỷ lệ 37% về việc và 51% về tiền, tăng 9,8% về việc, 29% về tiền so với năm trước. Thi hành được 211 việc, thu được số tiền là 674.931.000 đồng, đạt tỷ lệ  87,2% về việc và 67,1% về tiền đối với thi hành các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước. Thi hành xong 24 việc, với số tiền là 1.208.478.000 đồng, đạt tỷ lệ 68,57% về việc và 89,65% về tiền đối với án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân tại các Trại giam thuộc Bộ Công an được 52 việc/55 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 95% và thu được 126.460.000 đồng/133.070.000 đồng có điều kiện, đạt tỷ lệ 96%.
Các mặt công tác khác tiếp tục thu được những kết quả tích cực. Tham mưu có hiệu quả cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện trong chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; cơ chế phối hợp trong thi hành án ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; bộ máy tổ chức, công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm củng cố, xây dựng, kiện toàn; chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trong thi hành án được nâng lên; công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, chú trọng, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác khen thưởng; dân chủ trong hoạt động được bảo đảm và ngày càng được mở rộng; công tác phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Hổ - Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn và biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2021, đề nghị đơn vị phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tiếp tục có sự đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội địa phương.Năm 2022, dự báo công tác trên địa bàn vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, hậu quả lũ lụt, sạt lở đất năm 2020 chưa khắc phục xong vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận nhân dân trên địa bàn; dịch bệnh Covid – 19 vẫn có thể diễn biến phức tạp; lượng án sẽ tiếp tục tăng, tính chất ngày càng phức tạp. Vì vậy, để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, Hội nghị đã xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Phạm Trọng Hổ - Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 3 đồng chí trong đơn vị đã có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển ngành Tư pháp.
Phan Nhật Việt - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: