Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN QUYẾT LIỆT NGAY NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

04/11/2021

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN QUYẾT LIỆT NGAY NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022
Theo đánh giá, năm 2022, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hướng Hóa sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Vì vậy, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022, đơn vị đã xác định “Tập trung chỉ đạo, triển khai, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm công tác” và nhiệm vụ ngay sau Hội nghị là “Tổ chức cưỡng chế các vụ việc đã ban hành quyết định cưỡng chế nhưng chưa tổ chức thực hiện”.
Trên tinh thần đó, vào lúc 8 giờ ngày 03/11/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Lê Quang Lợi và bà Lê Thị Hóa (cư trú tại thôn Vân Hòa, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) để thi hành Bản án số 12/2019/DS-PT ngày 28/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị với nội dung: Buộc ông Lê Quang Lợi và bà Lê Thị Hóa phải thu dọn toàn bộ cây cối tài sản trên đất để trả lại cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Hồ Văn Minh gồm bà Lê Thị Thái An, bà Hồ Lê Phương Liên, bà Hồ Lê Phương Thảo, bà Hồ Lê Phương Thủy và ông Hồ Lê Minh Đức 2.206m2 đất tại thửa số 162, tờ bản đồ số 04 thuộc thôn C7, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa nằm trong diện tích 24,3 ha đất ông Hồ Văn Minh được giao theo Quyết định số 93/QĐ ngày 22/4/1994 của UBND huyện Hướng Hóa.

Cùng ngày, vào lúc 13 giờ 30 phút, Hội đồng cũng đã tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với ông Nguyễn Tuyến (thôn Hiệp Hòa, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) và bà Lê Thị Hướng (thôn Liên Hòa, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) để thi hành Bản án số 13/2019/DS-PT ngày 28/3/2019 của TAND tỉnh Quảng Trị với nội dung: Buộc ông Nguyễn Tuyến và bà Lê Thị Hướng thu dọn toàn bộ cây cối tài sản trên đất để trả lại cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Hồ Văn Minh gồm bà Lê Thị Thái An, bà Hồ Lê Phương Liên, bà Hồ Lê Phương Thảo, bà Hồ Lê Phương Thủy và ông Hồ Lê Minh Đức 02 thửa đất nằm trong diện tích 24,3 ha đất mà ông Hồ Văn Minh được giao theo Quyết định số 93/QĐ ngày 22/4/1994 của Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cụ thể: Thửa đất số 147, tờ bản đố số 04 tại thôn C7, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có diện tích 5.158m2 ; thửa đất số 119, tờ bản đố số 6 tại thôn Vân Hòa, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có diện tích 5.477m2  .

Đây là những vụ việc đã được ban hành quyết định thi hành án từ ngày 22/5/2019 và mặc dù đã được cơ quan Thi hành án cùng các cơ quan liên quan và UBND xã tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích pháp luật nhưng người phải thi hành án vẫn không tự nguyện thi hành. Để tổ chức thi hành án, ngày 19/01/2021, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-CCTHADS cưỡng chế thi hành án đối với ông Nguyễn Tuyến và bà Lê Thị Hướng; Quyết định số 05/QĐ-CCTHADS cưỡng chế thi hành án đối với ông Lê Quang Lợi và bà Lê Thị Hóa. Tuy vậy, do tình hình dịch bệnh nên chưa được tổ chức cưỡng chế trong năm công tác 2021.

Với công tác tổ chức đúng luật, khoa học; sự phối hợp chặt chẽ nên việc cưỡng chế đã thành công theo đúng kế hoạch, phương án đề ra, người phải thi hành án đã nhận được đầy đủ các quyền, lợi ích theo đúng nội dung các bản án đã tuyên. Việc tổ chức cưỡng chế thành công sẽ là những bài học kinh nghiệm quí báu cho đơn vị trong tổ chức thi hành án; đây cũng là tiền đề, cơ sở quan trọng để đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2022; góp phần tích cực trong bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân./.
Phan Nhật Việt - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: