Sign In

Đoàn công tác Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị

14/03/2023

Đoàn công tác Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị
Ngày 13/3/2023, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng Cục trưởng làm trưởng đoàn làm việc tại Cục THADS tỉnh Quảng Trị. Về phía Cục THADS tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Tài Ba - Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tài Ba - Cục trưởng báo cáo kết quả công tác THADS 5 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tài Ba - Cục trưởng báo cáo kết quả công tác THADS 5 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đồng chí tham gia dự họp báo cáo, tham gia ý kiến làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc đã gặp phải trong quá trình tổ chức thi hành án, đặc biệt là trong vấn đề xử lý tài sản thê chấp trong các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đánh giá cao những kết quả đạt được, biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động trong toàn hệ thống THADS tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Thắng Lợi nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Cục THADS; tuy nhiên, đồng chí yêu cầu các nhiệm vụ cần phải cụ thể, chi tiết hơn nữa và tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành một cách toàn diện, theo hướng sâu sát hơn, quyết liệt hơn nữa. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc khó khăn, phức tạp; các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS trong hoạt động công vụ.
2. Bảo đảm xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc THADS có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Rà soát, tổng hợp các vụ việc có điều kiện trên 01 năm nhưng chưa tổ chức thi hành xong; làm rõ nguyên nhân để có cơ sở xây dựng kế hoạch thi hành dứt điểm.
3. Tập trung tối đa mọi nguồn lực cần thiết xây dựng kế hoạch và tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án.
4. Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, coi đây là bước quan trọng, then chốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn hệ thống THADS.
5. Chủ động tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền; duy trì và phát huy tốt hơn nữa quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn để huy động sự ủng hộ, hỗ trợ đối với công tác THADS, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là các vụ việc khó khăn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm./.
Văn phòng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: