Sign In

Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ quan THADS tỉnh Quảng Trị

07/08/2020

Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ quan THADS tỉnh Quảng Trị
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại một số tỉnh ở nước ta; đặc biệt là thành phố Đà Nẵng, nơi ghi nhận số lượng bệnh nhân tăng đột biến trong thời gian gần đây. Quảng Trị là một trong những tỉnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm nhất khi có số lượng lớn người dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi tham quan, du lịch, công tác, thăm thân ở thành phố Đà Nẵng trở về địa phương (khoảng hơn 14.000 người); sáng ngày 07/8/2020, Bộ Y tế công bố 02 ca bệnh đầu tiên tại Quảng Trị với lịch trình di chuyển hết sức phức tạp. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS cấp huyện trong tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị và nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Tại trụ sở cơ quan, đơn vị tiếp tục bố trí nước sát khuẩn tay, thực hiện việc đo thân nhiệt đối với công chức, người lao động và tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác trước khi vào cơ quan. Yêu cầu công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sau: đeo khẩu trang nơi công cộng và tại các cuộc họp, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tụ tập đông người ngoài phạm vi cơ quan (trừ trường hợp đặc biệt có chỉ đạo riêng), tạm dừng các cuộc họp chưa cần thiết, các chuyến công tác, tham quan, du lịch, thăm thân ngoài địa bàn nơi cư trú, bắt buộc khai báo y tế điện tử hoặc tờ khai y tế.
3. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời có giải pháp khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong đó tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn; các vụ việc ít tiếp xúc theo chỉ đạo tại Công văn số 369/CTHADS-VP ngày 09/4/2020 của Cục THADS tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh Covid-19.
4. Báo cáo kịp thời tình hình diễn biến dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị về Cục THADS tỉnh để có chỉ đạo kịp thời.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: