Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị triển khai quét mã QR Code để khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống, truy vết dịch Covid-19

18/06/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị triển khai quét mã QR Code để khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống, truy vết dịch Covid-19
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại một số địa phương trên cả nước. Tại Quảng Trị, mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã và đang được kiểm soát có hiệu quả, nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn đang ở mức rất cao do hoạt động giao thương, qua lại với các tỉnh, thành phố khác đang tiếp diễn.
Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống, truy vết dịch Covid-19 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của toàn tỉnh. Ngày 18/6/2021, Cục Thi hành án dân sự triển khai điểm khai báo y tế điện tử tại Văn phòng Cục. Tại đây, yêu cầu tất cả mọi người đến làm việc hoặc liên hệ công tác đều phải quét mã QR Code để khai báo tế điện tử, bằng cách sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR Code hoặc đưa mã QR Code cá nhân cho cán bộ kiểm soát quét xác nhận khai báo y tế.
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO VÀO/RA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Bước 1: Mở ứng dụng Vietnam Health Declaration đã được đăng nhập bằng số điện thoại đăng ký khai báo y tế điện tử.
Bước 2: Bấm nút Quét QR ở giữa bên dưới màn hình à bấm tiếp nút Quét mã QR.
Bước 3: Quét camera của điện thoại quét QR-Code được niêm yết tại điểm kiểm dịch.
Bước 4: Bấm nút Checkin (khi khai báo đi vào Cục THADS) hoặc Checkout (khi khai báo rời khỏi Cục THADS).
Văn phòng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: