Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022

16/12/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022
Chiều ngày 15/12/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tài Ba, Cục trưởng Cục THADS chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí là Phó Cục trưởng Cục THADS, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc và công chức Cục THADS.

Theo Báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2021, các cơ quan THADS tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong điều kiện đặc biệt khó khăn, bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, với nỗ lực của toàn Hệ thống THADS trong tỉnh, kết quả công tác THADS đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó: kết quả thi hành xong của toàn tỉnh đạt 86% về việc và 54,2% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành (vượt 2,5% chỉ tiêu về việc và 13,1% chỉ tiêu về tiền so với chỉ tiêu được Tổng cục giao); công tác tiếp công dân được quan tâm thường xuyên, các đơn thư khiếu nại được giải quyết đúng trình tự, thủ tục quy định; công tác hướng dẫn nghiệp vụ mang lại hiệu quả cao, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho các Chi cục; công tác tài chính kế toán đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố, bộ máy của Cục và Chi cục THADS từng bước được kiện toàn; chế độ chính sách của công chức và người lao động được giải quyết kịp thời, đúng chế độ theo quy định.
Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, trong năm qua. 100% Cục, các đơn vị thuộc Cục và Chi cục thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong dự thảo Kế hoạch công tác năm 2022, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao trong năm 2022.

 Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tài Ba ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động trong các cơ quan THADS của tỉnh. Chỉ đạo các Phó Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị phải nghiêm túc nhìn nhận, có giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm qua. Đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ chính trong năm 2022: thứ nhất, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao; thứ hai, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân góp phần vào sự ổn định kinh tế, chính trị tại địa phương; thứ ba, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức THADS, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII).
Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên, đồng chí Chủ trì Hội nghị yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên, công chức THADS; tăng cường công tác phối hợp, coi công tác phối hợp là giải pháp quan trọng trong tổ chức thi hành án; trực tiếp hỗ trợ Chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ; giải quyết dứt điểm, hợp lý, hợp tình không để khiếu nại, tố cáo kéo dài, không để phát sinh điểm nóng, hạn chế thấp nhất sai phạm của Chấp hành viên, công chức THADS./.
Văn phòng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: