Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cù Lao Dung: Tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành

20/04/2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cù Lao Dung: Tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành
Vừa qua, Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Công an huyện Cù Lao Dung đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự.
 
Tham dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp có đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Thanh tra huyện Cù Lao Dung; lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cù Lao Dung; lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung; lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung; lãnh đạo, Điều tra viên Công an huyên Cù Lao Dung.
 
Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá trong thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Viện kiểm sát nhân, Toà án nhân dân và Công an huyện Cù Lao Dung đã tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả việc phối hợp liên ngành, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
 

 
Thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện để mỗi cơ quan phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tạo sự đồng thuận trong giải quyết khó khăn vướng mắc về thi hành án dân sự bảo đảm việc thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng quy định. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Cù Lao Dung./.
 
Ngô Minh Hiển, Chi cục THADS huyện CLD

Các tin đã đưa ngày: