Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng tổ chức tiêu huỷ vật chứng

25/01/2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng tổ chức tiêu huỷ vật chứng
Ngày 19/01/2022, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng phối hợp cùng với một số cơ quan liên quan tiến hành tiêu hủy số vật chứng có trong các Bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. 
Hội đồng tiêu huỷ vật chứng đã xây dựng kế hoạch tiêu huỷ vật chứng đảm bảo an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường, trước khi tiến hành tiêu huỷ Hội đồng đã tổ chức kiểm tra, đối chiếu và phân loại phân loại đối với từng loại vật chứng. Trong số các vật chứng bị tịch thu tiêu huỷ có số thuốc lá điếu bị tiêu hủy, nhiều nhất là thuốc lá Jet  với 4.200 bao, thuốc lá nhãn hiệu Hero là 4.200 bao; thuốc lá nhãn hiệu Scott là 2.100.


Theo Chi cục THADS thành phô Sóc Trăng

Các tin đã đưa ngày: