Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên

23/09/2021

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên
Trong thời gian qua, cấp ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng xác định công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Chi bộ. Chiều ngày 21/9/2021, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lê Thị Thu Hiền- Thư ký thi hành án dân sự.
Buổi Lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi Lễ đồng chí Phan Hoàng Thắng - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Thành Uỷ cho quần chúng Lê Thị Thu Hiền; Qua đó nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí Lê Thị Thu Hiền trong 12 tháng thử thách. Đồng thời, thay mặt cấp ủy Chi bộ giao nhiệm vụ cho đồng chí Đảng viên mới, yêu cầu đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn và thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về 19 Điều Đảng viên không được làm, tiếp tục phấn đấu để trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.
                                                                Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng.

Các tin đã đưa ngày: