Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng tiêu hủy vật chứng, tài sản

21/09/2023

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng tiêu hủy vật chứng, tài sản
Vừa qua, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng chủ trì đã tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản theo bản án hình sự sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.
Trong đợt tiêu hủy lần này Hội đồng đã tiến hành tiêu hủy các tang vật, tài sản bao gồm: 27 (hai mươi bảy) chai LPG (trong đó: 13 chai Gia đình Gas, 01 chai Totalgaz, 01 chai TTagas, 04 chai Angia, 01 chai Saigon Petro, 03 chai Siamgas, 02 chai elf gaz, 01 chai Petrolimex, 01 chai pacific Petro); 74 (bảy mươi bốn) LPG chai có niêm màng co (trong đó: 47 chai Gia Đình Gas có niêm Gia Đình Gas, 07 chai Totalgaz gồm 03 niêm Totalgaz và 04 niêm V-Gas, 04 chai TTagas gồm có 02 niêm V-Gas và 02 niêm TTagas, 01 chai Angia Gas có niêm V-Gas, 03 chai Petimex có niêm V-Gas, 01 chai Duy Phát có niêm V-Gas, 01 chai Tiến Dũng có niêm V-Gas, 01 chai Hoàng Ân có niêm V-Gas, 01 chai V-Gas có niêm V-Gas, 08 chai PV Gas có niêm V-Gas); 127 (một trăm hai mươi bảy) LPG chai không có niêm màng co (trong đó: 65 chai Gia Đình Gas, 32 chai Totalgaz, 04 chai Ttagas, 04 chai Angia gas, 01 chai Petimex, 01 chai VT-Gas, 01 chai Origin, 02 chai H-Gas, 02 chai Siamgas, 01 chai picnic – vip, 01 chai HD-Gas, 01 chai Tiến Dũng, 01 chai Hoàng Ân, 05 chai V-Gas, 01 chai Petrolimex, 03 chai PV-Gas, 01 chai Pacific Petro, 01 chai Onic); 04 (bốn) chai LPG (trong đó: 01 chai hiệu Gia đình Gas, 01 chai hiệu Totalgaz, 02 chai hiệu TTA Gas); 20 (hai mươi) LPG chai không có niêm màng co (trong đó: 15 chai Gia Đình Gas, 01 chai Totalgaz, 02 chai TTagas, 02 chai V- Gas); 109 (một trăm lẻ chín) niêm màng co, hiệu V-Gas, chưa qua sử dung; 146 (một trăm bốn mươi sáu) niêm màng co, hiệu Gia Đình Gas, chưa qua sử dụng; 03 (ba) niêm màng co, hiệu Totalgaz, chưa qua sử dụng;01 (một) niêm màng co, hiệu Elf gaz, chưa qua sử dụng;103 (một trăm lẻ ba) tem chống hàng giả; 02 (hai) cân đồng hồ, nhãn hiệu Nhơn Hoà, loại 30 kg, đã qua sử dụng; 01 (một) bộ thiết bị tự chế 5 vòi dùng để sang chiết gas, dùng để đấu nối vào hệ thống dẫn từ xe bồn đến thiết bị tự chế 5 vòi đã qua sử dụng; 01 (một) bộ thiết bị tự chế sử dụng.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đã kiểm đếm, đối chiếu số lượng vật chứng, tài sản và kiểm tra niêm phong. Theo đó, các vật chứng tài sản còn nguyên niêm phong, bảo đảm đúng số lượng, trọng lượng theo Quyết định Thi hành án.

Việc tiêu hủy vật chứng, tài sản đã được Hội đồng tiến hành đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, dưới sự chứng kiến đầy đủ của các thành viên Hội đồng và sự kiểm sát trực tiếp của các cơ quan chức năng liên quan.


Theo Chi cục THADS TP Sóc Trăng

Các tin đã đưa ngày: