Sign In

Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

23/03/2022

Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC
Ngày 22/03/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành (Thông tư liên tịch số 12/2021).
Tham dự hội nghị, về phía các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh có đồng chí Bùi Thị Thúy Nga, Phó Cục trưởng, đồng chí Quách Vĩnh Phong, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và công chức phụ trách báo cáo thống kê liên ngành thuộc Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố; về phía các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân trong tỉnh có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện Lãnh đạo Phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án và công chức phụ trách báo cáo thống kê liên ngành thuộc Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; về phái các cơ quan Tòa án nhân dân trong tỉnh có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh và đại diện Lãnh đạo Văn phòng, công chức phụ trách báo cáo thống kê liên ngành thuộc Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thúy Nga cho biết để chủ động phối hợp tổ chức quán triệt Thông tư liên tịch số 12/2021 đến toàn thể công chức phụ trách báo cáo thống kê liên ngành trong tỉnh Sóc Trăng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số tịch số 12/2021.
Tại Hội nghị, đồng chí Quách Vĩnh Phong, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã giới thiệu nội dung Thông tư liên tịch số 12/2021. Theo đó, Thông tư liên tịch số 12/2021 gồm 3 Chương, 14 Điều quy định về phối hợp trong việc lập, ký xác nhận, tổng hợp số liệu và kiểm tra trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành và có hiệu lực từ ngày 25/02/2022
Các đồng chí tham dự Hội nghị đã trao đổi và thống nhất một số nội dung sẽ tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện trong thời gian tới, như sau:
- Quán triệt, đôn đốc và phổ biến các nội dung của Thông tư liên tịch số 12/2021 tới toàn thể công chức của đơn vị về những điểm mới, các chỉ  tiêu mới để nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng, đủ, chính xác. 
- Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, cập nhật số liệu theo các biểu mẫu mới để xây dựng  báo cáo thống kê liên ngành kể từ kỳ báo cáo 06 tháng năm 2022 (31/3/2022); phối hợp với Tòa án nhân dân, Viểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, đối chiếu, lập danh sách liên quan đến các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp cao.
 
Quách Vĩnh Phong, Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: