Sign In

Tổ chức họp giao ban 04 tháng năm 2020

12/02/2020

Tổ chức họp giao ban 04 tháng năm 2020
Chiều, ngày 06/02/2020, Cục Thi hành án dân sự tổ chức cuộc họp giao ban 04 tháng năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Phó Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố
Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp, nghe các đồng chí lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo, đề xuất và ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng kết luận và chỉ đạo một số nội dung cụ thể sau:
Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong việc quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm; việc giao dự toán, giao biên chế, việc xây dựng và trình Kế hoạch công tác năm 2020 đã hoàn tất; tình hình trực Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 được đảm bảo an ninh, trật tự; việc chăm lo Tết cho đội ngũ công chức, người lao động được quan tâm chăm lo tốt. Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm 2020, kết quả THADS toàn tỉnh chỉ đạt: Về việc là 39,09%, về tiền là 8,35%. Một số Chi cục THADS còn đạt thấp như: Chỉ tiêu về tiền: Chi cục THADS thị xã Ngã Năm (21,76%), huyện Kế Sách (30,40%), thị xã Vĩnh Châu (37,69%). Chỉ tiêu về tiền: Chi cục THADS thị xã Ngã Năm (03,95%), huyện Mỹ Xuyên (5,37%), thành phố Sóc Trăng (7,99%).
Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, đề nghị các đồng chí Phó Cục trưởng, các đồng chí Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Các đồng chí Phó Cục trưởng
Các đồng chí Phó Cục trưởng quyết liệt chỉ đạo các Chi cục THADS do mình phụ trách trong việc giải quyết những vụ việc có giá trị thi hành lớn, khó khăn, phức tạp; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.
2. Trưởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS 
- Tham mưu cho Lãnh đạo Cục trong việc chỉ đạo thực hiện tốt việc đưa tài sản ra định giá, bán đấu giá đúng quy định, kịp thời báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Cục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đối với những Công ty thẩm định giá, bán đấu giá có dấu hiệu vi phạm, không khách quan...
- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ đôn đốc án, tập trung đôn đốc, trao đổi xử lý án dứt điểm trong tháng 02/2020, sau đó tập trung vào công việc chuyên môn đã được giao.
- Phối hợp với Văn phòng phân bổ lại án cho các Chấp hành viên thuộc Cục đảm bảo hài hòa, có hiệu quả; tham mưu có chỉ đạo Chấp hành viên thuộc Cục tích cực đẩy nhanh tiến độ giải quyết án.
- Tham mưu triển khai, quán triệt Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho các Chấp hành viên thuộc Cục và Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.
3. Trưởng Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Cục THADS trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; sâu sát trong việc theo dõi đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các Chi cục.
- Tham mưu thành lập Tổ kiểm tra việc phúc tra đối với việc khắc phục những kiến nghị của Viện Kiểm sát trong năm 2019 đối với các Chấp hành viên thuộc Cục, gắn với kiểm tra tiến độ tổ chức thi hành án.
4. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ
- Tham mưu cho Lãnh đạo Cục trong việc bố trí, tổ chức lại theo đúng vị trí việc làm, kiểm tra và báo cáo Lãnh đạo Cục THADS việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh (Kế toán, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thủ kho, Thủ quỹ), điều động, luân chuyển và thực hiện công tác cán bộ khác đối với cơ quan THADS hai cấp.
- Tham mưu hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng cho các Phòng, các Chi cục năm 2020 có hiệu.
5. Chánh Văn phòng
- Tham mưu Lãnh đạo Cục tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc xây dựng báo cáo thống kê theo Thông tư mới;
- Kịp thời tổng hợp tình hình hoạt động tại Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục; tham mưu các giải pháp đề chấn chỉnh, tăng cường, đẩy mạnh việc tổ chức thi hành án.
- Chỉ đạo bộ phận kế toán tham mưu thực hiện tốt việc xét duyệt quyết toán 2019 đối với Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố..
- Tham mưu thành lập Tổ hướng dẫn việc triển khai Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS (Tổ hướng dẫn phần mềm).
- Tham mưu phối hợp cùng với Cục Thuế trong việc giải quyết cho Chi cục THADS huyện Kế Sách, Long Phú và thị xã Vĩnh Châu được nộp thuế trước bạ xe bán tải.
6. Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố
- Thường xuyên đôn đốc Chấp hành viên thực hiện đúng theo tiến độ do Tổ đôn đốc án đã đề ra (có danh sách cụ thể và có ghi chú tiến độ tổ chức thực hiện).
- Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục phụ trách địa bàn hoặc Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS những khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án; báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS cho Tổ hướng dẫn phần mềm.
- Trên cơ sở các Quy chế phối hợp liên ngành giữa Cục THADS và các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh, yêu cầu các Chi cục THADS chủ động phối hợp với các ban, ngành cấp huyện để xây dựng Quy chế phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
- Tăng cường thực hiện công tác tự kiểm tra, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức kiểm tra từng Chấp hành viên, kịp thời hướng dẫn chỉ đạo giải quyết những vụ việc khó khăn, kiên quyết xử lý những trường hợp cố ý sai phạm.
 - Đối với các Chi cục THADS mới nhận xe bán tải phải xây dựng Quy chế sử dụng xe và sử dụng xe đúng mục đích.
- Các Chi cục THADS có kết quả thi hành án dân sự đạt thấp, cần quyết liệt trong chi đạo tổ chức thi hành án để nâng cao kết quả thi hành án trong những tháng còn lại của năm 2020.
- Chỉ đạo kế toán đơn vị chuẩn bị tốt nội dung cho việc xét duyệt quyết toán 2019.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền tại đơn vị.
- Quán triệt toàn thể công chức, người lao động tập trung giải quyết các công việc còn tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức liên hoan, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính.
Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: