Sign In

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục thi hành án dân sự và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

19/09/2018

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục thi hành án dân sự và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Ngày 17/9/2018, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục thi hành án dân sự với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự, cùng dự có đồng chí Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng Bộ và đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục. Về phía Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có đồng chí Chu Quang Hào, Tổng  giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và đại diện Lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam,  Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội và một số cơ quan báo chí.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự nhấn mạnh nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục thi hành án dân sự và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 692/QĐ-BTP ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Tư pháp.
Việc Tổng cục thi hành án dân sự và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác sẽ tạo khung pháp lý, tiền đề định hướng cho các đơn vị trực thuộc của hai bên tiến hành ký kết các hợp đồng hợp tác dựa trên nhu cầu và đặc điểm riêng của từng địa phương, từng đơn vị nhằm khai thác tối đa thế mạnh về hệ thống mạng lưới cơ sở hạ tầng cũng như con người của cả hai bên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, hướng tới mục tiêu lợi ích hợp tác lâu dài, cùng phát triển với tôn chỉ đảm bảo chất lượng và hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.
 

Cũng tại buổi Lễ ký kết, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào khẳng định hệ thống cơ sở hạ tầng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với hơn 13.000 điểm giao dịch trên toàn quốc trong thời gian qua đã cùng với các cơ quan nhà nước góp phần tích cực vào việc thực hiện cung cấp các dịch vụ công cho người dân. Đồng chí Tổng giám đốc cũng cam kết Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng lưới cũng như nguồn lực con người để thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và chuyển các thủ tục hành chính công mà hệ thống thi hành án dân sự sẽ thực hiện chuyển qua hệ thống bưu điện một cách có hiệu quả đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.


Theo http://thads.moj.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: