Sign In

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh

04/03/2024

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh
             Ngày 04/3/2024, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do ông Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và lãnh đạo các Chi cục thuộc Cục THADS tỉnh Tây Ninh để đánh giá kết quả công tác THADS 05 tháng đầu năm, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. Tham gia cùng Đoàn công tác, có ông Vương Toàn Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và bà Phạm Thị Phương Loan - Thẩm tra viên chính Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS. 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lực ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh đối với kết quả đã đạt được trong 05 tháng đầu năm 2024, đồng thời chia sẻ với những khó khăn về biên chế, vướng mắc trong tổ chức thi hành án của các đơn vị. Tuy nhiên, kết quả công tác THADS của Tây Ninh vẫn còn một số hạn chế, số việc chuyển sang kỳ sau rất nhiều, đứng đầu toàn quốc; kết quả thi hành án chưa hoàn thành đủ chỉ tiêu được giao; kết quả thi hành án chưa đồng đều, 05 tháng đầu năm 2024 còn nhiều đơn vị kết quả thi hành xong về giá trị thấp; kết quả thi hành án có điều kiện trên một năm còn hạn chế, chưa có nhiều chuyển biến, chưa đánh giá đầy đủ; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành chưa đưa ra giải pháp đột phá...Do đó Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo lãnh đạo, công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn và nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Về công tác lãnh đạo quản lý, chỉ đạo điều hành: Cục THADS cần thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục; nâng cao nhận thức, thay đổi theo hướng sâu sát, quyết liệt, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thiết thực, hiệu quả trong tình hình mới; tập trung rà soát lại các quy chế đã ban hành, thực hiện đúng quy chế của cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, chuyên nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

- Đối với công tác kiểm tra, tự kiểm tra: Cục THADS cần quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCS ngày 11/012024, Công văn số 260/TCTHADS-GQKNTC ngày 18/01/2024 và Công văn số 771/TCTHADS-GQKNTC ngày 29/02/2024 của Tổng cục THADS; xây dựng kế hoạch kiểm tra, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, tự kiểm tra có hiệu quả, trong đó chú trọng công tác kiểm tra của Cục đối với các Chi cục, Chấp hành viên thuộc Cục; của Chi cục đối với các Chấp hành viên thuộc Chi cục để kịp thời phát hiện sai phạm, chỉ đạo khắc phục và xử lý theo quy định, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan THADS.

- Đối với công tác tổ chức thi hành án: yêu cầu lãnh đạo Cục, các Chi cục, các phòng chuyên môn có giải pháp đột phá để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai phạm; có biện pháp cụ thể để phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

- Đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.

- Đối với công tác bồi thường nhà nước: triển khai nghiêm túc Công văn số 2713/TCTHADS-NV3 ngày 28/7/2023 của Tổng cục THADS về việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động THADS, hạn chế tối đa nguy cơ bồi thường nhà nước, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

- Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết  nghiêm túc, đúng lịch, kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở, đặc biệt là những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, phản ánh, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động THADS, đặc biệt là Viện kiểm sát để kiểm sát hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên; thực hiện nghiêm, đúng quy chế, quy trình, sổ sách, lịch tiếp công dân và kết quả giải quyết đúng quy định.

- Đối với quản lý kho vật chứng: Cục THADS chủ động rà soát vật chứng còn tồn đọng để có giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định.

- Đối với công tác cán bộ, cần sớm kiện toàn những chức danh lãnh đạo còn thiếu; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ khi cần.

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm phối hợp của cấp uỷ chính quyền địa phương đối với công tác THADS, các Chi cục chủ động tăng cường phát huy cơ chế phối hợp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao./.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: