Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi triển khai học tập Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

29/12/2020

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi triển khai học tập Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
        Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngày 09/12/2020 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Kế hoạch số 99-KH/CB ngày 15/12/2020 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng ngày 29/12/2020, Chi ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức cho đảng viên và quần chúng cơ quan học tập Nghị quyết và Chương trình hành động nêu trên.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Xuân Biên - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã trình bày Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa X trình Đại hội XI, Nghị quyết Đại hội XI và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trương Thị Hồng Hoa - Báo cáo viên Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VII trình Đại hội VIII, Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Chương trình hành động của Đảng ủy khối, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Thông qua việc triển khai đã giúp các đảng viên, quần chúng nắm bắt được những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, những nội dung cơ bản, cốt lõi về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Đại hội VIII Đảng ủy khối và Nghị quyết Đại hội Chi bộ. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để việc học tập Nghị quyết, Chương trình hành động đạt kết quả, các đảng viên sẽ thực hiện viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản, cốt lõi của các văn kiện đã được giới thiệu tại Hội nghị mà đảng viên, quần chúng tiếp thu được qua học tập, từ đó liên hệ trách nhiệm bản thân, đề xuất những kiến nghị và biện pháp thực hiện ở cơ quan, Chi bộ.
 
Phan Hồng Thanh Trúc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: