Sign In

CỤC THADS TỈNH TÂY NINH THAM GIA HỘI THI TIẾNG HÁT KARAOKE NĂM 2021

06/07/2021

Cục Thi hành án Tây Ninh tham gia Hội thi tiếng hát Karaoke online với bài hát "AI VỀ TÂY NINH" do đồng chí Mai Thị Huyền Nga trình bày (Tay Ninh Judgment Execution Department participated in the online Karaoke Singing Contest with the song "AI VE TAY NINH" performed by Comrade Mai Thi Huyen Nga).
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: