Sign In

Trao đổi về nghiệp vụ: Một số vấn đề lưu ý trong thoả thuận thi hành án dân sự qua thực tiễn tổ chức thi hành án (27/03/2023)

      Thực hiện tốt công tác thỏa thuận thi hành án là một trong các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn. (06/09/2021)

         Ngày 25/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) ở địa phương.

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xử lý tài sản là quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (23/08/2021)

          Trong thời gian qua, công tác THADS trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp ủy và chính quyền địa phương cũng như sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan THADS thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, kết quả công tác tổ chức thi hành án trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả khả quan, giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp.

Nhật ký quặn lòng của nghề Chấp hành viên (15/07/2021)

    Cái kết “đắng” của một số trường hợp nhận nợ thay người thân trong lúc tuổi đã xế chiều

Những hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu đầu năm và một số vấn đề cần lưu ý thực hiện trong thời gian tới (08/05/2020)

            Để đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và có chỉ đạo chấn chỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020, Cục Thi hành án dân sự đã nêu những hạn chế về giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số nội dung cần lưu ý thực hiện trong thời gian tới.

Hướng dẫn miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp NSNN (23/09/2015)

Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước.

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới (04/06/2015)

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Do đó, trong thời gian qua, để thực hiện tốt mục tiêu này, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và văn bản pháp luật quan trọng tạo nên nền tảng pháp lý khá vững chắc đồng thời hỗ trợ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Nhờ đó mà công tác thi hành án dân sự trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế trước những yêu cầu mới của tình hình nhiệm vụ ngày càng khó khăn hơn, phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được thì vẫn còn không ít những bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành chưa được tổ chức thi hành dứt điểm, còn tồn đọng trong thời gian dài. khiến cho quyền, lợi ích hợp pháp của một bộ phận quần chúng nhân dân, cơ quan tổ chức, Nhà nước không được đảm bảo, gây bức xúc trong xã hội.

Bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự (04/06/2015)

Nhiệm vụ chính trị cơ bản của cơ quan Thi hành án dân sự là tổ chức thi hành dứt điểm bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án và các quyết định khác theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong thực tế vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau mà công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc, đặc biệt là những vụ án phức tạp, tồn đọng, kéo dài.
Các tin đã đưa ngày: