Sign In

Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình (sửa đổi, bổ sung quy chế số 02-QCPH-LN ngày 17/9/2013)

10/01/2019

Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình (sửa đổi, bổ sung quy chế số 02-QCPH-LN ngày 17/9/2013)
Ngày 09/01/2019, Công an tỉnh- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh– Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lể ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung quy chế số 02-QCPH-LN ngày 17/9/2013)
Dự buổi lễ ký Quy chế phối hợp có đồng chí Lê Thanh Tình, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Bình, chủ trì lễ ký kết Quy chế; đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc công an tỉnh; đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh cùng các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn của các ngành liên quan.
Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Bình số 02/QCPH-LN ngày 17/9/2013 đã tạo cơ sở pháp lý để công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thực hiện đạt hiệu quả, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự, đảm bảo việc thi hành án đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo luật định. Tuy nhiện, do có sự thay đổi của các quy định pháp luật cũng như yêu cầu thực tiễn trong quá trình phối hợp. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã chủ trì xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự và xin ý kiến đóng góp của các ngành để chỉnh sửa và hoàn thiện.
Tại Hội nghị Lãnh đạo các ngành liên quan nhất trí cao với Dự thảo Quy chế, thống nhất ký kết và có hiệu lực thi hành từ ngày 09/01/2019. Quy chế gồm 3 chương, 19 điều, được xây dựng dựa trên quy chế phối hợp liên ngành Trung ương số 14/2013/QCPH-LN ngày 09/10/2013 và sửa đổi bổ sung, thêm mới một số điều của Quy chế phối hợp số 02/QCPH-LN ngày 07/9/2013 của liên ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án và Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình.
Với tư cách là cơ quan chủ trì, đồng chí Lê Thanh Tình, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thay mặt Lãnh đạo liên ngành phát biểu ý kiến, đề nghị Lãnh đạo các ngành quan tâm chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện “Quy chế phối hợp công tác trong công tác thi hành án dân sự ” một cách nghiêm túc, nhằm làm cho quy chế phát huy tác dụng thiết thực trong quan hệ phối hợp liên ngành về công tác thi hành án dân sự tại địa bàn tỉnh Thái Bình ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.
Buổi lễ ký kết quy chế kết thúc thành công tốt đẹp. Việc ký kết, thực hiện Quy chế phối hợp sẽ góp phần quan trọng bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phối hợp giữa Cơ quan Công an - Viện kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân –  các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và lợi ích Nhà nước.
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: