Sign In

Chi cục THADS Quảng Xương Thông báo Bán Đấu giá tài sản để Thi hành án tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương

08/08/2019

I. TÀI SẢN THỨ NHẤT
1.Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
2.Tên tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Xương.
3.Thông tin về tài sản đấu giá
3.1 Tài sản đấu giá:
Là quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc trên đất tại địa chỉ: xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 203448 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 22/7/2008 mang tên ông Nguyễn Ngọc Lan và bà Bùi Thị Hiền, cụ thể:
  • Giá trị QSDĐ:     + Thửa đất số: 485 (1)     + Tờ bản đồ số: 2         + Diện tích: 150,0 m2       + Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn         + Thời hạn sử dụng: Lâu dài      
  • Vị trí địa lý: Phía Đông: Giáp đường QL 1A; Phía Tây: Giáp đất công ích xã; Phía Nam: Giáp nhà ông Cầu; Phía Bắc: Giáp gia đình ông Chiến;
  • Tài sản trên đất: 
 + Nhà ở mái bằng, gồm 01 tầng + 1 gác xép; Diện tích xây dựng: 49,98m2; Diện tích sàn xây dựng mái BTCT: 58,45m2.
 + Nhà bếp 1: Nhà cấp 4, mái lợp bro ximang. Diện tích sàn xây dựng: 6,24m2.
 + Nhà bếp 2: Nhà cấp 4, mái lợp bro ximang. Diện tích: 14,8m2.
+ Bán bình bên hông phía Nam nhà: tường xây gạch, mái lợp bro ximang; Diện tích sàn xây dựng: 31,64m2.
 + Nhà vệ sinh 1: tường xây gạch, mái bê tông cốt thép. Diện tích: 1,65m2.
 + Nhà vệ sinh 2: tường xây gạch, mái bê tông cốt thép. Diện tích: 1,08m2.
 + Nhà xí: tường xây gạch, mái bro ximang. Diện tích: 1,75m2.
 + Nhà tắm 1: tường xây gạch, mái bê tông cốt thép. Diện tích: 3,1m2.
 + Nhà tắm 2: tường xây gạch, mái bê tông cốt thép. Diện tích: 2,21m2.
 + Khu chuồng trại 1: tường xây gạch, mái lợp Bro ximang. Tổng diện tích: 5,51m2.
 + Khu chuồng trại 2: tường xây gạch, mái lợp Bro ximang. Diện tích: 7,02m2.
 + Nhà bán hàng: nhà cấp 4, mái lợp bro ximang. Diện tích sàn xây dựng: 84m2.
 + Bán bình tôn trước nhà bán hàng. Diện tích sàn xây dựng: 4,55m2.
 + Cây ăn quả: cây khế, cây vú sữa;
3.2. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá:
Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá là: 682.830.000 đồng (Sáu trăm tám mươi hai triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng).
Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì Khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên.
3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)
- Tiền đặt trước: 80.000.000 đ/01 hồ sơ (Tám mươi triệu đồng trên một hồ sơ)
4. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:
4.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:
- Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Xương và tại trụ sở UBND xã Quảng Ninh.
- Thời gian xem tài sản: từ ngày 31/7/2019 đến hết ngày 19/8/2019 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm xem tài sản: xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.
4.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, thu phiếu trả giá: Từ ngày 31/7/2019 đến hết ngày 19/8/2019 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.
4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/8/2019 đến hết ngày 21/8/2019 (giờ hành chính);
Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 116000081575 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa;
4.4. Thời gian tổ chức buổi công bố giá trả mua tài sản: Bắt đầu từ 14h00 ngày 22/8/2019 tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.
 
  II TÀI SẢN THỨ HAI
  1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
  2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Xương.
  3. Thông tin về tài sản đấu giá:
      3.1 Tài sản đấu giá:

       Là quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc trên đất tại địa chỉ: xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 517097 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 31/01/2013 mang tên ông Nguyễn Bá Hợp và bà Thiều Thị Sức, cụ thể:
  • Giá trị QSDĐ:     + Thửa đất số: 520          + Tờ bản đồ số: 02             + Diện tích: 187,0 m2       + Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn         + Thời hạn sử dụng: Lâu dài      
  • Vị trí địa lý: Phía Đông: Giáp đường QL 1A; Phía Tây: Giáp đất nhà bà Loan; Phía Nam: Giáp nhà bà Vân; Phía Bắc: Giáp gia đình ông Thành;
  • Tài sản trên đất: 
 + Nhà 2 tầng; Diện tích xây dựng: 51,84m2; Diện tích sàn xây dựng mái BTCT: 80,66m2.
 + Nhà bếp cấp 4, mái lợp ngói. Diện tích: 30,2m2.
 + Nhà vệ sinh mái bằng: tường xây gạch, mái bê tông cốt thép. Diện tích: 7,92m2.
+ Bán bình trước nhà: Diện tích sàn xây dựng: 95,0m2.
 + Bán bình bên phải: Diện tích sàn xây dựng: 19,76m2.
 + Khu chuồng trại: tường xây gạch, mái lợp Bro ximang. Tổng diện tích: 15,0m2.
 + Tường rào: tường xây gạch xi măng dài 18m, cao 1,5m.
 + Cây ăn quả: cây na, cây mít, cây chanh.
       3.2. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá:
Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá là: 840.780.000 đồng (Tám trăm bốn mươi triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)
Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì Khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên.
3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)
       - Tiền đặt trước: 90.000.000 đ/01 hồ sơ (Chín mươi triệu đồng trên một hồ sơ)
4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
-  Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
-  Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;
-  CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)
-  Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).
Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá phát hành);
4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 4.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 4.2 và trong thời hạn quy định tại mục 6 dưới đây (Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Công ty hoặc chuyển phát thông qua đường bưu điện).
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
5. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá cùng với việc nộp hồ sơ. Tại buổi công bố giá trả mua tài sản Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên
6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:
6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:
- Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Xương và tại trụ sở UBND xã Quảng Ninh.
- Thời gian xem tài sản: từ ngày 31/7/2019 đến hết ngày 19/8/2019 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm xem tài sản: xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.
6.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, thu phiếu trả giá: Từ ngày 31/7/2019 đến hết ngày 19/8/2019 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.
6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/8/2019 đến hết ngày 21/8/2019 (giờ hành chính);
Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 116000081575 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa;
6.4. Thời gian tổ chức buổi công bố giá trả mua tài sản: Bắt đầu từ 15h00 ngày 22/8/2019 tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.
       Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.711.456 hoặc 0904.235.586
 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: