Sign In

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra toàn diện tại Chi cục THADS huyện Yên Định

13/07/2021

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra toàn diện tại Chi cục THADS huyện Yên Định
Sáng ngày 08/7/2021, tại trụ sở Chi cục THADS huyện Yên Định, đ/c Lê Bá Ngàn, Phó Cục trưởng, trưởng Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra  toàn diện công tác THADS đối với Chi cục THADS huyện Yên Định
Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch công tác, Kế hoạch kiểm tra công  tác THADS, hành chính năm 2021 của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những sai sót trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác. Trong hai ngày 08 và 09/7/2021, Đoàn kiểm tra gồm 06 thành viên, do đồng chí Lê Bá Ngàn, Phó Cục Trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác THADS 09 tháng đầu năm 2021 đối với Chi cục THADS huyện Yên Định theo Quyết định số: 350/QĐ – CTHADS và Kế hoạch số 485/KH – CTHADS ngày 28/6/2021 của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa
Trong 09 tháng đầu năm 2021, việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS của đơn vị tiếp tục gặp nhiều khó khăn, số thụ lý mới (việc/tiền) đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục, Cục, của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương, đơn vị đã từng bước nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch thi hành án dân sự năm 2021. Kết quả công tác THADS 09 tháng đầu năm 2021: đã thi hành xong 65,07 % về việc và 20,75% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Việc tổ chức thi hành án được Chấp hành viên thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, việc Thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án chính xác theo quy định, công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án của đơn vị về cơ bản được thực hiện theo quy định. Chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, các mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính được đơn vị thực hiện theo mẫu quy định. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật của đơn vị được thực hiện nghiêm túc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết trong đơn vị. Công tác tiếp công dân, gải quyết khiếu nại tố cáo được Chi cục quan tâm, chú trọng thực hiện theo quy định. Công tác văn phòng, thông tin, dữ liệu ngày càng được quan tâm từng bước đi vào nề nếp, ổn định.
Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra cho thấy một số thủ tục ban hành Quyết định về thi hành án còn chưa chặt chẽ; Việc thông báo, xác minh điều kiện thi hành án có trường hợp còn chậm, chưa đúng thời hạn quy định; Chấp hành viên chưa quyết liệt áp dụng các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Một số hồ sơ công tác kế toán nghiệp vụ của đơn vị còn có những tồn tại, thiếu sót cần rút kinh nghiệm; việc lưu trữ hồ sơ, văn bản về công tác tổ chức cán bộ, khen thưởng, kỷ luật còn chưa khoa học; Việc đăng tin, bài hoạt động của đơn vị lên Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa chưa được thực hiện thường xuyên.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sau 02 ngày làm việc Đoàn kiểm tra công bố Dự thảo kết luận nội dung kiểm tra đối với các mặt công tác cơ bản của đơn vị và các vụ việc cụ thể của từng Chấp hành viên, đồng chí Lê Bá Ngàn, Phó Cục trưởng  ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; Tiếp tục tập trung tổ chức thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Tin bài: Cao Thị Thanh Thủy, Thẩm tra viên Phòng Kiểm tra & giải quyết KNTC

Các tin đã đưa ngày: