Sign In

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thọ Xuân

04/06/2021

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thọ Xuân
Chiều ngày 03/6/2021, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thọ Xuân tại Chi cục
Thực hiện việc kiện toàn chức danh lãnh đạo các Chi cục THADS cấp huyện. Trên có sở thống nhất về chủ trương của lãnh đạo Cục THADS tỉnh tại cuộc họp ngày 22/4/2021; căn cứ nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo các Chi cục THADS trong tỉnh giai đoạn 2017-2021 và 2021-2026.
Theo đó, ngày 03/6/2021 Phòng Tổ chức cán bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thọ Xuân. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Bá Ngàn, Phó Cục trưởng, đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy Thọ Xuân, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Thọ Xuân.

Tại Hội nghị, Đ/c Lê Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng TCCB đã thông báo quy trình, cách thức lấy phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng của đơn vị. Trên nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thọ Xuân.
Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS, đ/c Phó Cục trưởng Lê Bá Ngàn nhấn mạnh: việc lấy phiếu lấy ý kiến vừa là căn cứ để bổ nhiệm cán bộ, vừa để đánh giá về trình độ, năng lực, uy tín của cán bộ, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm công tác.
Sau 1/2 ngày làm việc, Hội nghị thành công tốt đẹp.
Tin bài: Lê Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

Các tin đã đưa ngày: