Sign In

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Thạch Thành

23/06/2021

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Thạch Thành
Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác THADS. Ngày 25/5/2021 Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-CTHADS ngày 25/5/2021 và Kế hoạch số 366/KH-CTHADS ngày 25/5/2021 về việc kiểm tra công tác THADS đối với Chi cục THADS huyện Thạch Thành.
Thành phần đoàn kiểm tra gồm: đ/c Dương Thái Sơn, Phó Cục trưởng, Trường đoàn, cùng các đồng chí là thành viên đoàn kiểm tra. Về phía chi cục THADS huyện Thạch Thành gồm toàn thể cán bộ, công chức Chi cục.
Sau khi nghe đồng chí Trưởng đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra, đồng chí Ngọ Văn Thảo - Chi cục trưởng đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác THADS 8 tháng năm 2021 của Chi cục THADS huyện Thạch Thành và yêu cầu các cán bộ Chi cục kịp thời phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra cho Đoàn kiểm tra.
Đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ thi hành án và các văn bản, giấy tờ liên quan. Sau hai ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả đã hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch. Tại buổi công bố kết kết luận kiểm tra đồng chí Dương Thái Sơn đã đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế thiếu sót trong quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên, kế toán nghiệp vụ.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Ngọ Văn Thảo, Chi cục trưởng nghiêm túc tiếp thu những ý kiến nhận xét đánh giá  đồng thời nhấn mạnh đơn vị sẽ chỉ đạo Chấp hành viên, cán bộ sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế thiếu sót.
Tin bài: Bùi Thị Thuận, Phòng Kiểm tra & giải quyết KNTC

 

Các tin đã đưa ngày: