Sign In

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Hoằng Hóa

28/06/2021

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Hoằng Hóa
Thực hiện Quyết định số: 174/QĐ-CTHADS và Kế hoạch số 367/KH-CTHADS ngày 25/5/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Trong hai ngày 21 và 22/6/2021, Đoàn kiểm tra Cục gồm 07 đ/c do Phó Cục Trưởng Lê Bá Ngàn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án và công tác kế toán thi hành án 8 tháng năm 2021 tại Chi cục Hoằng Hóa.
Kết quả kiểm tra trong 8 tháng năm 2021 (từ 01/10/2020 đến 31/5/2021) cho thấy: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã nghiêm túc triển khai và quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Cục, Kế hoạch của huyện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương; Lãnh đạo Chi cục cùng với cán bộ công chức đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Trong 8 tháng, Chi cục phải giải quyết 740 việc, tương ứng với số tiền và giá trị tài sản là 134.949.275.000đ (trong đó thụ lý mới là 494 việc, tương ứng 55.381.947.000đ); Đã ủy thác  05 việc = 19.853.000đ; thi hành xong 425 việc = 7.085.354.000đ; đình chỉ thi hành 03 việc = 3.380.565.000đ. Số còn phải thi hành chuyển sang tháng 6/2021 là 307 việc = 124.463.503.000đ.
Công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án của đơn vị, như: công tác thu chi thi hành án; công tác thu nộp quản lý, sử dụng phí thi hành án; công tác quản lý và sử dụng biên lai thu tiền thi hành án; tiếp nhận xử lý vật chứng về cơ bản được thực hiện theo quy định. Chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, các mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính được đơn vị thực hiện theo mẫu quy định. Các khoản tiền, tài sản được phản ánh, hạch toán kịp thời trên phần mềm kế toán.
Tuy nhiên, cũng qua công tác kiểm tra cho thấy trong 8 tháng đơn vị giải quyết được 65,85% về việc và 16,96% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành là chưa đạt yêu cầu về tỷ lệ; Việc xác minh phân loại án còn có những vụ việc chưa chính xác; Chấp hành viên chưa thật sự quyết liệt để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Công tác kế toán nghiệp vụ của đơn vị còn có những tồn tại cần rút kinh nghiệm, như: một số chứng từ ghi sổ các khoản tiền nộp đến tài khoản chưa đầy đủchữ ký của các thành phần; một số biên lai thu tiền phí, lệ phí không đóng dấu mã số thuế theo quy định; phiếu xuất kho còn có trường hợp thiếu chữ ký của các thành phần.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sau 02 ngày làm việc Đoàn kiểm tra đã thông qua kết quả kiểm tra đối với các nội dung kiểm tra và từng vụ việc cụ thể của từng Chấp hành viên. Đ/c Lê Bá Ngàn, Phó cục trưởng ghi nhận, biểu dương những kết quả của đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.
Tin bài: Hà Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Kiểm tra & giải quyết KNTC

 

Các tin đã đưa ngày: