Sign In

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân trong lĩnh vực Thi hành án dân sự

22/07/2021

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân trong lĩnh vực Thi hành án dân sự
Thực hiện việc tiếp dân định kỳ tháng 7/2021, sáng ngày 20/7/2021 tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi tiếp và đối thoại với công dân.
Tham dự buổi tiếp công dân gồm có: đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Anh Linh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh Ủy; đồng chí Dương Thái Sơn, Phó Cục trưởng Cục THADS; Lãnh đạo Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS và đồng chí Đinh Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Bỉm Sơn; đã tiếp và đối thoại với ông Mai Văn Bao, địa chỉ: số 16 – 16a, tổ 4, khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết những khiếu nại, tố cáo Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành Bản án số 142/2016/DSST ngày 26/10/2016 của TAND thị xã Bỉm Sơn và Bản án số 34/2017/DSPT ngày 30/8/2017 của TAND tỉnh Thanh Hóa, quyết định thi hành án của Chi cục THADS thị xã Bỉm Sơn.
Tại buổi làm việc ông Mai Văn Bao trình bày: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã không thực hiện đúng Quyết định của Bản án số 34/2017/DSPT ngày 30/8/2017 của TAND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định thi hành án số 32/QĐ –CCTHADS ngày 12/12/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn; Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã bao che cho bà Dương Thị Huệ tự ý xây bức tường 5,6m để chiếm cổng đi của ông Bao là trái với nội dung của Bản án.

Sau khi ông Bao trình bày nội dung khiếu nại, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã báo cáo quá trình tổ chức thi hành án, như sau: Theo Quyết định thi hành án số 32/QĐ – CCTHA ngày 12/12/2017 đối với ông Mai Văn Bao, về khoản giao tài sản cho bà Dương Thị Huệ theo quyết định của Bản án số 142/2016/DSST ngày 26/10/2016 của TAND thị xã Bỉm Sơn; Bản án số 34/2017/DSPT ngày 30/8/2017 của TAND tỉnh Thanh Hóa và Thông báo số 01/TB – TA ngày 18/3/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn. Do ông Mai Văn Bao không tự nguyện thi hành, ngày 22/9/2020 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với các ban ngành và chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho bà Dương Thị Huệ theo quy định; Việc bà Huệ tự ý xây bức tường 5,6m chiếm cổng đi của ông Bao diễn ra vào ngày 25/10/2017 trước khi cơ quan Thi hành án thụ lý giải quyết vụ việc, bà Huệ đã tự nguyện tháo dỡ bức tường vào ngày cưỡng chế giao tài sản.
Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến như sau: (1) Đối với việc tổ chức thi hành án: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện giao tài sản cho bà Dương Thị Huệ theo đúng quy định, quyền lợi của ông Mai Văn Bao được đảm bảo đúng nội dung quyết định của Bản án số 142/2016/DSST ngày 26/10/2016 của TAND thị xã Bỉm Sơn; Bản án số 34/2017/DSPT ngày 30/8/2017 của TAND tỉnh Thanh Hóa  và Thông báo sửa chữa, bổ sung số 01/TB – TA ngày 18/3/2018 của TAND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (2) Đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: Nội dung khiếu nại, tố cáo của ông Mai Văn Bao đã được Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn giải quyết tại Kết luận nội dung tố cáo số 443/KLTC – CCTHA ngày 14/8/2020 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ – CCTHADS ngày 18/11/2020; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết tại Kết luận nội dung tố cáo số 13/KLTC – CTHADS ngày 20/7/2020 và Công văn số 190/CTHADS ngày 29/3/2021. Như vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo của ông Mai Văn Bao theo đúng trình tự, quy định pháp luật.

Ý kiến của đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã căn cứ vào Bản án sơ thẩm; Bản án phúc thẩm; Thông báo sửa đổi bổ sung Bản án và Thông báo của Tòa án Cấp cao tại Hà Nội để giao tài sản cho bà Dương Thị Huệ theo quy định. Bản án có Thông báo sửa đổi, bổ sung nhưng ông Mai Văn Bao khiếu nại, yêu cầu cơ quan Thi hành án chỉ căn cứ vào Bản án sơ thẩm, Bản án phúc thẩm để giao tài sản cho ông là không đúng quy định.
Sau khi nghe ý kiến trình bày của ông Mai Văn Bao, nghe báo báo và ý kiến của các thành phần tham gia buổi tiếp dân. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy kết luận:
1. Do Bản án sơ thẩm, Bản án phúc thẩm có vướng mắc, Tòa án cấp sơ thẩm đã có văn bản sửa đổi, bổ sung Bản án. Ông Mai Văn Bao không đồng ý với nội dung văn bản sửa đổi, bổ sung của Tòa án. Vì vậy, ông Bao đã khiếu nại, tố cáo Chấp hành viên giải quyết vụ việc.
2. Giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tổ chức cuộc họp liên ngành giữa Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án và các cơ quan chuyên môn có liên quan để rà soát, kiểm tra quá trình xét xử, quá trình tổ chức thi hành án đã đảm bảo đúng quy định pháp luật chưa, để bảo đảm quyền lợi cho người dân. Chậm nhất đến ngày 15/8/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy phải có văn bản trả lời ông Mai Văn Bao và báo cáo kết quả cho Bí Thư tỉnh ủy biết
Tin bài: Hà Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo.


 

Các tin đã đưa ngày: