Sign In

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022

29/11/2021

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022
Sáng ngày 23/11/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thanh Hóa tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2022
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 10/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sau khi được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Sáng ngày 23/11/2021 Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thanh Hóa tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2022. Hội nghị diễn ra trong ½ ngày; do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, vì vậy Hội nghị tổ chức nội bộ, nhằm tập trung đánh giá toàn diện về kết quả công tác và những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, bàn giải pháp, phương hướng thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
(Toàn cảnh Hội nghị)
Chủ trì, điều hànhHội nghị: đồng chí Dương Thái Sơn, Phó Cục trưởng (Phụ trách) và đồng chí Lê Bá Ngàn Phó Cục trưởng. Đại biểu triệu tập gồm: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký THA và toàn thể công chức thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Báo cáo của Cục THADS tỉnh cho thấy trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tác động nặng nề đến tình hình kinh tế của đất nước, các hoạt động thường nhật của xã hội hầu như bị gián đoạn, Số thụ lý mới về việc, tiền tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Trước tình hình đó, việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, ngành THADS tỉnh Thanh Hóa không ngừng nỗ lực, chủ động bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp,là năm thứ ba liên tiếp hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc Hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao. Để kịp thời triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC và đảm bảo tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành. Ngay sau khi kết thúc năm công tác 2020, Cục đã ban hành Công vănsố 789/CTHADS - VP ngày 25/10/2020 chỉ đạo toàn diện công tác năm 2021 đến các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS trong toàn tỉnh, với quyết tâm đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, nâng cao kết quả THADS của toàn tỉnh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 82% về việc, trên 42% về tiền trên số có điều kiện thi hành. Tiếp đó, Cục đã ban hành Quyết định số 626/QĐ-CTHADS ngày 31/12/2019 về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC cho các Chi cục THADS và các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS năm 2020. Xây dựng và quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 đảm bảo đúng quy định. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạchsố 101/KH-CTHADS ngày 25/02/2021 phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Toàn Hệ thống Thi hành ándân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021); Kế hoạch số 41/KH-CTHADS ngày 20/01/2021 về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa.
(Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị)
Kết quả đạt được trong năm 2021
 -  Về việc: Tổng số giải quyết 19.890 việc, bao gồm: số năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 4.902 việc; số thụ lý mới 14.988 việc (tăng 600 việc, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng số phải thi hành: 19.704 việc, trong đó: số việc có điều kiện thi hành là: 16.501 việc (chiếm tỷ lệ 83,74%); số việc chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 3.173 việc (chiếm tỷ lệ 16,1%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 13.857 việc (tăng 240 việc, tăng 1,76% so với cùng kỳ năm 2020), đạt tỷ lệ 83,98% (thấp hơn 0,76% về tỷ lệ giải quyết so với cùng kỳ năm 2020). So với chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao vượt 1,48%. Số việc phải giải quyết chuyển kỳ sau là 5.847 việc (trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 2.644 việc), tăng 962 việc (tăng 19,69%) so với cùng kỳ năm 2020.
-  Về tiền: Tổng số giải quyết 2.313 tỷ 801 triệu 454 nghìn đồng, bao gồm: số năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.326 tỷ 272 triệu 875 nghìn đồng; số thụ lý mới 987 tỷ 528 triệu 579 nghìn đồng (giảm 1.131 tỷ 976 triệu 300 nghìn đồng, giảm 53,4% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng số phải thi hành là 2.043 tỷ 438 triệu 572 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 972 tỷ 502 triệu 274 nghìn đồng (chiếm tỷ lệ 47,59%); số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là: 912 tỷ 219 triệu 315 nghìn đồng (chiếm tỷ lệ 44,64%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 454 tỷ 781 triệu 656 nghìn đồng (tăng 124 tỷ 959 triệu 040 nghìn đồng, tăng 37,88% so với cùng kỳ 2020), đạt tỷ lệ 46,76% (cao hơn 5,1% về tỷ lệ giải quyết so với cùng kỳ năm 2020). So với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao vượt 6,66%). Số tiền phải giải quyết chuyển kỳ sau là 1.588 tỷ 656 triệu 916 nghìn đồng (trong đó, số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 517 tỷ 720 triệu 618 nghìn đồng), tăng 103 tỷ 274 triệu 276 nghìn đồng (tăng 6,95%) so với cùng kỳ năm 2020.
- Kết quả theo dõi thi hành án hành chính
Trong 12 tháng năm 2021, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 95 bản án, quyết định hành chính (trong đó: số bản án có nội dung theo dõi là 17 bản án, số bản án không có nội dung theo dõi là 78 bản án). Các cơ quan THADS đã ra văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 17 bản án, quyết định; đăng tải công khai 05 quyết định buộc thi hành án, tổ chức làm việc với người phải thi hành án là 01 vụ và có 01 văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm do không chấp hành án. Kết quả theo dõi: 13 vụ việc được theo dõi đã thi hành xong, 04 vụ việc chưa thi hành xong.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác THADS, THA hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, đồng thời thẳng thắn, nghiêm khắc nhìn nhận, đánh giá về những tồn tại, hạn chế như: một vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài chưa được xử lý dứt điểm; nhiều vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản (14 việc tương ứng số tiền 40 tỷ 161 triệu 121 nghìn đồng). Kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng chưa thực sự đột phá, số vụ việc chưa bán được tài sản còn nhiều (25 việc tương ứng số tiền 173 tỷ 268 triệu 102 nghìn đồng). Công tác tổ chức cán bộ có việc còn chậm, lúng túng, vẫn còn việc điều động, bổ nhiệm, quy hoạch chưa hợp lý. Công tác báo cáo, thống kê ở một số Chi cục vẫn còn tình trạng chậm, sai xót về số liệu, nhất là việc thực hiện các kỳ báo cáo Quý, 06 tháng, 10 tháng và 12 tháng.Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ chưa thực sự đồng đều còn hạn chế ở một số Chi cục và một bộ phận cán bộ, Chấp hành viên. Công tác phối hợp giữa các Chi cục THADS với nhau có lúc, có vụ việc còn chưa chủ động, linh hoạt, chưa thống nhất. Một số ý kiến nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, phối hợp trong xác minh tài sản và tổ chức cưỡng chế THA, trong đính chính, giải thích, kiến nghị các bản án, quyết định của Tòa án, đặc biệt là khó khăn trong giải quyết các vụ việc tín dụng, ngân hàng, là loại việc có số phải thi hành án chiếm tỷ lệ cao về tiền, vướng mắc về thể chế do Luật THADS năm 2014 và Luật Phá sản, Luật đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo... đang còn chồng chéo, vênh nhau trong quá trình áp dụng pháp luật, tai Hội nghị cũng nêu những biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế và các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm cao trong việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án được giao. Hội nghị cũng được nghe ý kiến đánh giá, nhận xét của các đồng chí Phó Cục trưởng đối với các mảng chuyên môn được phân công theo dõi, chỉ đạo.
Đại diện lãnh đạo Cục, 05 phòng chuyên môn và 27 Chi cục trực thuộc ký kết Giao ước thi đua
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Dương Thái Sơn, Phó Cục trưởng (Phụ trách)  biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cơ quan THADS tỉnh trong năm 2021, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí Chi cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động trong toàn ngành THADS tỉnh Thanh Hóa đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022.
Sau ½ ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 đã thành công tốt đẹp theo đúng nội dung, yêu cầu đề ra.
Tin bài: Lê Minh Hải, Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

 

Các tin đã đưa ngày: