Sign In

Bàn giao đưa vào sử dụng kho vật chứng Chi cục THADS huyện Hà Trung

25/08/2021

Bàn giao đưa vào sử dụng kho vật chứng Chi cục THADS huyện Hà Trung
Sáng ngày 13 tháng 8 năm 2021, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa - Chủ đầu tư dự án “Xây dựng kho vật chứng chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung” đã tổ chức buổi làm việc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
Tham dự buổi làm việc có đại diện các bên: Chủ đầu tư; Nhà thầu xây lắp - Công ty TNHH Hoàng Tuấn Minh; Tư vấn quản lý dự án - Công ty TNHH thiết kế kiến trúc Thanh Hóa; Tư vấn giám sát - Công ty cổ phần xây dựng ANZ; Đơn vị sử dụng - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung.
Dự án xây dựng kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa được Bộ Trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015, với tổng mức đầu tư của dự án là 3.054 triệu đồng. Căn cứ chủ trương đầu tư, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung - Chủ đầu tư dự án đã tiến hành các công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư như thuê tư vấn khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật,v.v…Sau khi Hồ sơ dự toán, thiết kế thi công của dự án được Bộ Xây dựng thẩm định, đơn vị trình Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và đã được phê duyệt tại Quyết định số 830/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015. Theo phê duyệt của Tổng cục Thi hành án dân sự, thời gian thực hiện dự án là 2016-2018. Tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư hạn chế, dự án của đơn vị bị tạm dừng.
Đến năm 2019, tại Công văn số 2021/BTP - KHTC ngày 3/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc thông báo chủ trương đầu tư dự án khởi công năm 2020, theo đó dự án xây kho vật chứng chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung tiếp tục được thực hiện với tổng mức đầu tư giữ nguyên, thay đổi Chủ đầu tư là Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và thời gian thực hiện là 2020-2022.
Căn cứ thông báo của Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã thay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung tiếp tục thực hiện vai trò Chủ đầu tư tiến hành các bước tiếp theo thực hiện dự án. Đến nay dự án đã được cấp 2.068 triệu đồng/tổng dự toán 3.054 triệu đồng. Gói xây lắp đã giải ngân được 1.766 triệu đồng/tổng giá trị hợp đồng 2.271 triệu đồng. Nhà thầu xây lắp đã thi công đúng tiến độ, đề nghị Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành công trình.
Sau khi kiểm tra thực tế, các bên đã thống nhất nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung đưa vào sử dụng. Tư vấn quản lý dự án giúp Chủ đầu tư cùng các nhà thầu thực hiện các bước tiếp theo, hoàn thiện hồ sơ đề nghị quyết toán công trình.
Với quy mô nhà dân dụng cấp III,  2 tầng kín, tổng diện tích sàn 310m2, bố trí ngay tại khuôn viên trụ sở cơ quan. Công trình Kho vật chứng đưa vào sử dụng đã giải quyết được khó khăn về nơi bảo quản tài sản, vật chứng cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Tin bài: Tào Thị Khánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Các tin đã đưa ngày: