Sign In

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác THADS đối với Chi cục THADS huyện Thường Xuân

26/08/2021

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác THADS đối với Chi cục THADS huyện Thường Xuân
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 352/QĐ – CTHADS ngày 25/5/2021 và Kế hoạch số 487/KH - CTHADS ngày 28/5/2021 về việc kiểm tra công tác THADS đối với Chi cục THADS huyện Thường Xuân
Đoàn kiểm tra gồm đ/c Dương Thái Sơn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh - trưởng đoàn và các đ/c là công chức phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo.
Qua kiểm tra hồ sơ thi hành án cho thấy, trong 10 tháng đầu năm đơn vị đã nổ lực áp dụng nhiều biện pháp nhằm tổ chức thi hành án có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án kịp thời. Trình tự, thủ tục thi hành án đúng theo quy định pháp luật, hồ sơ thi hành án sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ;công tác thu chi thi hành án; công tác thu nộp quản lý, sử dụng phí thi hành án; công tác quản lý và sử dụng biên lai thu tiền thi hành án; tiếp nhận xử lý vật chứng về cơ bản được thực hiện theo quy định.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được đơn vị vẫn còn những tồn tại hạn chế như: tiến độ tổ chức thi hành án của đơn vị còn chậm, nhiều vụ việc đã xác minh có tài sản nhưng chưa quyết liệt thi hành dứt điểm. Việc thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chưa thực hiện đầy đủ. Biên bản xác minh thiếu thành phần tham gia của các cơ quan đăng ký giao đảm bảo. Phân loại án chưa chính xác. Công tác báo cáo thống kê của đơn vị thực hiện chưa tốt. Hồ sơ kế toán nghiệp vụ sắp xếp chưa khoa học, ghi biên lai chưa đúng quy định...
Tại buổi kết kết luận kiểm tra đồng chí Dương Thái Sơn đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế thiếu sót trong quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên, kế toán nghiệp vụ. Yêu cầu trong thời gian tới đơn vị cần phải cố gắng nhiều hơn nữađể nâng tỷ lệ thi hành xong việc, tiền đạt chỉ tiêu ngành đề ra.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Lương Ánh Minh, Chi cục trưởng đã chân thành tiếp thu những ý kiến nhận xét đánh giá của Đoàn kiểm tra. Lãnh đạo đơn vị sẽ chỉ đạo Chấp hành viên, cán bộ trong đơn vị sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.
Tin bài: Bùi Thị Thuận, phòng Kiểm tra & giải quyết KNTC

Các tin đã đưa ngày: