Sign In

Đoàn kiểm tra Cục THADS kiểm tra công tác nghiệp vụ tổ chức THA và công tác kế toán THA 08 tháng năm 2020 của Chi cục THADS huyện Triệu Sơn

29/06/2020

Đoàn kiểm tra Cục THADS kiểm tra công tác nghiệp vụ tổ chức THA và công tác kế toán THA 08 tháng năm 2020 của Chi cục THADS huyện Triệu Sơn
Thực hiện Quyết định số: 154/QĐ – CTHADS và Kế hoạch số 468/KH – CTHADS ngày 02/6/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Trong hai ngày 25 và 26/6/2020, Đoàn kiểm tra Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa gồm 06 đ/c do Phó Cục Trưởng Lê Bá Ngàn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án và công tác kế toán thi hành án 8 tháng năm 2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn tại trụ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 
Kết quả kiểm tra trong 08 tháng năm 2020 (từ 01/10/2019 đến 31/5/2020) cho thấy: Ngay từ đầu năm, đơn vị Triệu Sơn đã nghiêm túc triển khai và quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Kế hoạch của Huyện Triệu Sơn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương; Lãnh đạo Chi cục cùng với cán bộ công chức trong đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Trong 8 tháng, Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn phải giải quyết là 803 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 34.942.925.000đ (trong đó thụ lý mới là 580 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 24.240.032.000đ); Chi cục đã ủy thác thi hành án 03 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 20.201.000đ; thi hành xong 480 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 9.330.511.000đ; đình chỉ thi hành 03 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 77.819.000đ. Số còn phải thi hành chuyển sang tháng 6/2020 là 317 việc, tương đương với số tiền còn phải thi hành là 25.514.394.000đ (trong đó số chưa có điều kiện thi hành là 114 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 3.723.037.000đ).
Công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án của đơn vị, như: công tác thu chi thi hành án; công tác thu nộp quản lý, sử dụng phí thi hành án; công tác quản lý và sử dụng biên lai thu tiền thi hành án; tiếp nhận xử lý vật chứng về cơ bản được thực hiện theo quy định. Chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, các mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính được đơn vị thực hiện theo mẫu quy định.
Tuy nhiên, cũng qua công tác kiểm tra cho thấy trong 8 tháng đơn vị giải quyết được 70,41% về việc và 30,2% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành là chưa đạt yêu cầu về tỷ lệ; Một số thủ tục ban hành Quyết định về thi hành án còn chưa đầy đủ, thiếu căn cứ; Thủ tục thông báo thi hành án chưa đầy đủ; Chấp hành viên chưa thật sự quyết liệt áp dụng các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Công tác kế toán nghiệp vụ của đơn vị còn có những tồn tại cần rút kinh nghiệm, như: việc ghi biên lai thu tiền có trường hợp chưa đúng quy định, còn có những biên lai thu tiền chưa đóng dấu của đơn vị, không đóng dấu mã số thuế.
Tại buổi kết luật kiểm tra, đ/c Lê Bá Ngàn yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.
Tin bài: Hà Thị Thu Hiền, Phòng Kiểm tra và giải quyết KNTC, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

Các tin đã đưa ngày: