Sign In

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

11/11/2022

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
Ngày 11/11/2022, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa có Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
Tổng cục THADS được giao chủ trì, giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp soạn thảo Thông tư của Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, THAHC (thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp).
Để tiếp tục việc soạn thảo Thông tư, đề nghị các đơn vị, cán bộ, công chức nghiên cứu, góp ý bằng văn bản để Cục THADS tỉnh tổng hợp, báo cáo Tổng cục THADS tiếp tục chỉnh lý dự thảo Thông tư.
(Dự thảo Thông tư được đính kèm theo bài viết này)
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: