Sign In

Công tác kiểm tra, phê duyệt quyết toán NSNN trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

13/07/2021

Theo Thông báo số 1009/TCTHADS-KHTC ngày 30/3/2021 về việc thông báo lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Cục THADS tỉnh Thanh Hóa có lịch làm việc với đoàn xét duyệt, thẩm định quyết toán của Tổng cục tại Tổng cục THADS hoặc tại Cục THADS tỉnh Thanh Hóa vào các ngày từ 8/6/2021 đến 12/6/2021.
Tuy nhiên do điều kiện dịch covid 19 bùng phát trở lại, đoàn xét duyệt, thẩm định quyết toán của Tổng Cục đã đề nghị Cục THADS tỉnh Thanh Hóa gửi toàn bộ chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các tài liệu khác liên quan phục vụ cho công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Cục và các đơn vị trực thuộc cho Tổng cục xem xét và Cục không cần trực tiếp đến Tổng cục làm việc.
Thực hiện phương án trên, sau khi nhận được tài liệu, đoàn quyết toán đã tiến hành làm việc. Các nội dung trao đổi trong quá trình xét duyệt, thẩm định của Tổng cục với Cục được thực hiện qua email và điện thoại. Do có sự chuẩn bị chu đáo, Cục THADS đã gửi đầy đủ tài liệu cần thiết giúp việc kiểm tra của đoàn thuận lợi, quá trình kiểm tra không cần gửi tài liệu bổ sung.
Ngày 6/7/2021 đoàn xét duyệt, thẩm định quyết toán của Tổng cục đã gửi Dự thảo Biên bản xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 cho Cục, 2 bên đã thống nhất các nội dung và ký Biên bản.
Kết quả thẩm tra, xét duyệt: Nhìn chung trong điều kiện kinh phí ngày càng hạn hẹp, các đơn vị THADS Thanh Hóa cơ bản vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành ngân sách đúng pháp luật, không đơn vị nào có số chi bị xuất toán.
Số đề nghị quyết toán toàn tỉnh: 59.272,3 triệu đồng, trong đó:
+ Nguồn ngân sách Trung ương: 53.140,6 triệu đồng;
+ Nguồn Phí THADS (cả điều hòa phí): 4.746,7 triệu đồng;
+ Nguồn địa phương hỗ trợ: 1.385 triệu đồng.
Trong số nguồn Phí đề nghị quyết toán của các đơn vị có 40% số phí được để lại phải để dành chi thực hiện cải cách tiền lương, với số tiềnlà: 900.775.099 đồng. Tổng cục đã để lại số này thành số dư sang năm 2021.
Năm 2020 cả tỉnh phải tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn kinh phí giao thường xuyên tự chủ là 1.394,26 triệu đồng; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm theo Nghị quyết 84/NQ-CP là 486,09 triệu đồng.
Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, trong năm toàn tỉnh đã tiết kiệm được 3.604 triệu đồng, trong đó chi khen thưởng 172 triệu đồng, chi phúc lợi 3.335 triệu đồng, chi thu nhập tăng thêm 98 triệu đồng. Với tổng số 259 công chức và 70 hợp đồng lao động không xác định kỳ hạn có mặt, chi thu nhập bình quân ngoài lương tương ứng 0,91 triệu đồng/người/tháng.
Như vậy, trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát, Tổng cục THADS đã có giải pháp để vừa hoàn thành nhiệm vụ thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh thanh hóa vừa đảm bảo Tổng cục và Cục  thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu.
Tin bài: Tào Thị Khánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán

 

Các tin đã đưa ngày: