Sign In

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác THADS đối với Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa

06/09/2021

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác THADS đối với Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa
Thực hiện Quyết định số: 378/QĐ – CTHADS và Kế hoạch số 671/KH – CTHADS ngày 18/8/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Trong hai ngày 31/8/2021 và ngày 01/9/2021, Đoàn kiểm tra Cục THADS tỉnh Thanh Hóa gồm 05 đ/c do Phó Cục Trưởng Lê Bá Ngàn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tình hình quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế trong công tác kế toán thi hành án 11 tháng năm 2021 tại Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa.

 
Kết quả kiểm tra trong 11 tháng năm 2021 (từ 01/10/2020 đến 31/8/2021) cho thấy: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã nghiêm túc triển khai và quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Cục, Kế hoạch của thành phố và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương; Lãnh đạo Chi cục cùng với cán bộ công chức đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Trong 11 tháng, đã giải quyết được 2.001 việc (đạt tỷ lệ 68,27% trên tổng số việc có điều kiện thi hành) và 46.045.624.000đ (đạt tỷ lệ 17,62% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành). Đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo: đã thực hiện việc tiếp công dân, mở các loại sổ sách và niêm yết nội quy tiếp công dân theo quy định. Trong 11 tháng, đơn vị đã tiếp 06 lượt công dân liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 13 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (trong đó 03 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo; 08 đơn kiến nghị, phản ánh). Đã giải quyết được 08 đơn (trong đó 02 đơn khiếu nại; 06 đơn kiến nghị, phản ánh). Số đơn còn phải giải quyết là 05 đơn (trong đố 02 đơn tố cáo; 01 đơn khiếu nại; 02 đơn kiến nghị, phản ánh). Đối với tình hình thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng chi phí cưỡng chế, về cơ bản đơn vị thực hiện đúng theo quy định. Mặc dù việc phân bổ kinh phí tạm ứng của đơn vị hiện nay nhiều nhất trên toàn tỉnh với số tiền là 155 triệu, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của đơn vị.
Tuy nhiên, cũng qua công tác kiểm tra cho thấy đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại cần rút kinh nghiệm: Việc cập nhập và vào sổ và thiết lập hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo có những vụ còn chưa đúng quy định; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị còn chậm; việc phân loại đơn thư có những vụ còn chưa chính xác... Công tác quản lý và sử dụng kinh phí tạm ứng chi phí cưỡng chế còn có những tồn tại như: Đơn vị không có hồ sơ lưu về công tác tự kiểm tra việc sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế; Có những vụ việc tạm ứng không được cập nhập trên phần mềm kế toán.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sau 02 ngày làm việc Đoàn kiểm tra đã thông qua kết quả kiểm tra đối với các nội dung kiểm tra và từng vụ việc cụ thể. Đ/c Lê Bá Ngàn, Phó cục trưởng ghi nhận những kết quả của đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.
Tin bài: Hà Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết KNTC

Các tin đã đưa ngày: