Sign In

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tích cực tuyên truyền, phổ biến và tham gia Cuộc thi về Pháp luật phòng, chống tham nhũng

30/09/2021

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tích cực tuyên truyền, phổ biến và tham gia Cuộc thi về Pháp luật phòng, chống tham nhũng
Thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 22/6/2021 của Bộ Tư pháp về “Tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng chống tham nhũng”; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về tổ chức cuộc thi “báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thanh Hoá đã tích cực triển khai, phổ biến về cuộc thi; khuyến khích các báo cáo viên pháp luật trong đơn vị tham gia và xây dựng những bài tuyên truyền có chất lượng gửi dự thi.
Để xây dựng nền hành chính Việt Nam trong sạch vững mạnh đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ công chức không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thông nghiệp vụ, mà còn phải có kiến thức, hiểu biết pháp luật ở trình độ cao đặc biệt chú trọng pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ công chức là yêu cầu khách quan và là đòi hỏi cấp bách.
Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” là hoạt động truyền thông pháp luật có sức lan toả mạnh mẽ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước ta đang triển khai quyết liệt.
Qua bài dự thi, bên cạnh việc thể hiện hiểu biết, kỹ năng thuyết trình của mình về các quy định của Pháp luật Phòng chống tham nhũng, Báo cáo viên pháp luật Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá đã truyền tải những hình ảnh đẹp, những góc nhìn chân thực về hoạt động ngành Thi hành án nói chung và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá nói riêng.
Chiều ngày 29/8/2021, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá, Ban Tổ chức cuộc thi đã tiến hành công bố và trao giải cho các video dự thi đạt chất lượng. Báo cáo viên pháp luật Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá - Nguyễn Thị Thu đạt giải Nhì của Cuộc thi.
Tin bài: Nguyễn Thị Thu, Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

Các tin đã đưa ngày: