Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 6 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Khắc Nghĩa- Trần Ngọc Thúy Lan (CHV Trần Thị Thu Bình) (16/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 6 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Khắc Nghĩa- Trần Ngọc Thúy Lan (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 269/TB-THADS ngày 15/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 1 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Ngọc Hạnh (CHV Trần Thị Thu Bình) (16/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 1 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Ngọc Hạnh (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 270/TB-THADS ngày 15/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Liệt (CHV Võ Anh Phương) (15/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Liệt (CHV Võ Anh Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 467/TB-CCTHADS ngày 15/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Hiếu (CHV Võ Anh Phương) (15/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Hiếu (CHV Võ Anh Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 468/TB-CCTHADS ngày 15/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Bảy (CHV Phan Thanh Nhân) (15/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Bảy (CHV Phan Thanh Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 414/TB-CCTHADS ngày 12/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thanh Phương và Phạm Thị Chiến (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (12/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thanh Phương và Phạm Thị Chiến (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 460/TB-CCTHADS ngày 11/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Ép và Đào Thị Thu; vụ Hồ Văn Sũng và Nguyễn Thị Liên (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (12/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Ép và Đào Thị Thu; vụ Hồ Văn Sũng và Nguyễn Thị Liên (CHV Nguyễn Hoàng Vũ).Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 461/TB-CCTHADS ngày 11/5/2023; 462/TB-CCTHADS ngày 11/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty cổ phần và dịch vụ vận tải ô tô số 6(CHV Trương Phi Hùng) (12/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty cổ phần và dịch vụ vận tải ô tô số 6(CHV Trương Phi Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 408/TB-THADS ngày 11/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để đảm bảo thi hành dân sự vụ vụ Đinh Thanh Vũ-Trương Thị Xuân Lan (CHV Trương Phi Hùng) (12/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để đảm bảo thi hành dân sự vụ vụ Đinh Thanh Vũ-Trương Thị Xuân Lan (CHV Trương Phi Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 409/TB-THADS ngày 11/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Minh Trí (CHV Từ Kim Khoảnh) (12/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Minh Trí (CHV Từ Kim Khoảnh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 156/TB-CCTHADS ngày 11/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: