Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Phước Khánh (CHV Phạm Thị Sương Mai) (01/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Phước Khánh (CHV Phạm Thị Sương Mai). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 17/TB-THADS ngày 01/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Hiếu-Trần Thanh Hiền (CHV Nguyễn Ngọc Phương) (31/10/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Hiếu-Trần Thanh Hiền (CHV Nguyễn Ngọc Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 83/TB-THADS ngày 30/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lương Thị Chiến (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (31/10/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lương Thị Chiến (CHV Nguyễn Trọng Thiên). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 217/TB-CTHADS, 218/TB-CTHADS ngày 25/10/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Phước Khánh (CHV Nguyễn Thị Sương Mai) (30/10/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Phước Khánh (CHV Nguyễn Thị Sương Mai). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 16/TB-THADS ngày 30/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Bùi Thị Điệu (CHV Võ Đức Nhân) (30/10/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Bùi Thị Điệu (CHV Võ Đức Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 01/TB-CCTHADS ngày 05/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Công ty hợp danh quản lý- thanh lý tài sản Cần Thơ - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản đối với tài sản vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận (30/10/2023)

Công ty hợp danh quản lý- thanh lý tài sản Cần Thơ - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản đối với tài sản vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận. Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 42/TB-QLTLTS ngày 17/10/2023, 43/TB-QLTLTS ngày 18/10/2023 của Công ty hợp danh quản lý- thanh lý tài sản Cần Thơ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Linh, Pháp (CHV Trần Văn Viên) (30/10/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Linh, Pháp (CHV Trần Văn Viên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 10/TB-CCTHADS ngày 30/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Tuấn- Huỳnh Thị Thanh (CHV Phạm Văn Tâm) (30/10/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Tuấn- Huỳnh Thị Thanh (CHV Phạm Văn Tâm). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 29/TB-CCTHADS, 30/TB-CCTHADS ngày 30/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Cưng; vụ Trần Thị Kim Loan (CHV Võ Đức Nhân) (30/10/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Cưng; vụ Trần Thị Kim Loan (CHV Võ Đức Nhân). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 07/TB-CCTHADS, 08/TB-CCTHADS ngày 30/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thủy hải sản Thái Hòa (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (27/10/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thủy hải sản Thái Hòa (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 73/TB-CCTHADS ngày 26/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: