Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Thành Mai-Hồ Thị Huệ (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (21/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Thành Mai-Hồ Thị Huệ (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 751/TB-CCTHADS ngày 21/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Thông báo tổ chức đấu giá tài sản vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận (18/08/2023)

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam- Thông báo tổ chức đấu giá tài sản vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 01/23/TB-ĐG-TG ngày 08/8/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Công Thưởng- Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Đinh Ngọc On) (18/08/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Công Thưởng- Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Đinh Ngọc On). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 181/TB-CTHADS ngày 11/8/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đỗ Thị Sẽ; vụ Nguyễn Hồng Quang; vụ Văn Công Biền (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (17/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đỗ Thị Sẽ; vụ Nguyễn Hồng Quang; vụ Văn Công Biền (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 738/TB-CCTHADS, 739/TB-CCTHADS, 740/TB-CCTHADS ngày 16/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trương Văn Muồng-VõThịXuồng;vụ TrầnThanhPhong;vụ VõVănHùng-BùiThị Ngọc Lan (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (17/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trương Văn Muồng-Võ Thị Xuồng; vụ Trần Thanh Phong; vụ Võ Văn Hùng- Bùi Thị Ngọc Lan (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 741/TB-CCTHADS, 742/TB-CCTHADS, 743/TB-CCTHADS ngày 16/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Ngô Văn Song (CHV Trương Phi Hùng) (16/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Ngô Văn Song (CHV Trương Phi Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 624/TB-CCTHADS ngày 15/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Cường (CHV Đặng Văn Lợi) (16/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Cường (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 279/TB-CCTHADS ngày 15/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hùng- Dương Thị Tuyết Nga (CHV Võ Anh Phương) (15/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hùng- Dương Thị Tuyết Nga (CHV Võ Anh Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 733/TB-CCTHADS ngày 15/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đỗ Thanh Phong- Trần Thị Bích Thủy (CHV Lê Anh Quốc) (14/08/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đỗ Thanh Phong- Trần Thị Bích Thủy (CHV Lê Anh Quốc). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 177/TB-CTHADS ngày 10/8/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Lành-Đặng Thị Ngọc Hưởng (CHV Đặng Văn Lợi) (11/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Lành-Đặng Thị Ngọc Hưởng (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 275/TB-CCTHADS ngày 10/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: