Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Hữu Thanh (CHV Lê Minh Hải) (13/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Hữu Thanh (CHV Lê Minh Hải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 115/TB-THADS ngày 11/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phan Thị Tám (CHV Hồ Quang Khải) (13/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phan Thị Tám (CHV Hồ Quang Khải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 138/TB-CCTHADS ngày 08/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đoàn Văn Tuấn-Phạm Thị Trinh (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (13/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đoàn Văn Tuấn-Phạm Thị Trinh (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 337/TB-THADS ngày 11/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Rái- Lê Thị Hường; vụ Trần Thị Thắm (CHV Đặng Văn Lợi) (12/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Rái- Lê Thị Hường; vụ Trần Thị Thắm (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 56/TB-CCTHADS, 57/TB-CCTHADS ngày 11/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Tạ Thị Lệ (CHV Bùi Thị Mến) (12/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Tạ Thị Lệ (CHV Bùi Thị Mến). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 156/TB-CCTHADS ngày 07/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Mười- Phan Thị Mười (CHV Bùi Thị Mến) (12/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Mười- Phan Thị Mười (CHV Bùi Thị Mến). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 204/TB-CCTHADS ngày 11/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Dương Kim Thủy (CHV Trần Văn Viên) (11/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Dương Kim Thủy (CHV Trần Văn Viên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 107/TB-CCTHADS ngày 11/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6 (CHV Trương Phi Hùng) (07/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6 (CHV Trương Phi Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 207/TB-THADS ngày 05/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Bích Sơn; vụ Trần Thị Thắm (CHV Đặng Văn Lợi) (06/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Bích Sơn; vụ Trần Thị Thắm (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 54/TB-THADS,  55/TB-THADS ngày 06/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thị Minh Thảo (CHV Đặng Nghĩa Nhân) (05/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thị Minh Thảo (CHV Đặng Nghĩa Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 199/TB-THADS ngày 29/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: