Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Cơ (CHV Từ Kim Khoảnh) (18/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Cơ (CHV Từ Kim Khoảnh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 64/TB-CCTHADS ngày 15/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đoàn Công Trường; vụ Hồ Thị Én; vụ Nguyễn Thị Kim Loan- Lê Văn Lân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (18/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đoàn Công Trường; vụ Hồ Thị Én; vụ Nguyễn Thị Kim Loan- Lê Văn Lân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 342/TB-CCTHADS, 343/TB-CCTHADS, 344/TB-CCTHADS ngày 14/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân; vụ Phạm Văn Lợi- Trần Thị Hiền (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (18/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân; vụ Phạm Văn Lợi- Trần Thị Hiền (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 345/TB-CCTHADS, 346/TB-CCTHADS ngày 14/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Sơn-Nguyễn Thị Hồng Thuận (CHV Đặng Văn Lợi) (18/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Sơn-Nguyễn Thị Hồng Thuận (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 65/TB-CCTHADS ngày 18/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đinh Duẩn-Ngô Huỳnh Hồng Nga (CHV Lê Nhật Nam) (14/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đinh Duẩn-Ngô Huỳnh Hồng Nga (CHV Lê Nhật Nam). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 215/TB-THADS ngày 13/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Hiệp Phú An (CHV Hồ Quang Khải) (14/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Hiệp Phú An (CHV Hồ Quang Khải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 139/TB-CCTHADS ngày 08/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 4) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Thanh Khải (CHV Đặng Văn Lợi) (14/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 4) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Thanh Khải (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 61/TB-CCTHADS ngày 14/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 2) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Trung Quốc (CHV Đặng Văn Lợi) (14/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 2) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Trung Quốc (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 62/TB-CCTHADS ngày 14/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Hiếu- Trương Thanh Hiền; vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thủy hải sản Thái Hòa (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (13/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Hiếu- Trương Thanh Hiền; vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thủy hải sản Thái Hòa (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 338/TB-THADS, 339/TB-THADS ngày 11/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 2) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thủy hải sản xăng dầu Tú Trinh (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (13/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 2) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thủy hải sản xăng dầu Tú Trinh (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 340/TB-THADS ngày 11/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: